AKTUALITA | 16. 11. 2015 Třídenní workshop s názvem Tělo, hlas a prostor v obraze přilákal o víkendu do Muzea umění devět zájemců. Vedli jej členové Divadla Continuo Kateřina Šobáňová a Alessandro La Rocca.

AKTUALITA | 16. 11. 2015

Třídenní workshop s názvem Tělo, hlas a prostor v obraze přilákal o víkendu do Muzea umění devět zájemců. Vedli jej členové Divadla Continuo Kateřina Šobáňová a Alessandro La Rocca.

Účastníci workshopu se prostřednictvím divadelních etud učili základům fyzického divadla, které používá tělo jako dramatický a hudební nástroj. Pomocí různých technik, relaxačních i fyzicky náročných, zkoušeli principy fyzického divadla sami na sobě.

 „Větší část skupiny tvořily studentky ze střední pedagogické školy, kde již mají dramatickou výchovu,“ uvedl účastník a spoluorganizátor Marek Šobáň.

Účelem podle Šobáně bylo otevření nových obzorů jak pracovat s dramatickou výchovou a jak poznat sám sebe skrze hru s tělem.

„Kromě těla se jednalo i o hlas. Alessandro La Rocca nás naučil, že zpěv je velice přirozený a k tělu patří. Hudební výchova ve školách často lidi zablokuje, on účastníkům ukázal, jak se odblokovat,“ řekl Šobáň.

Jedna z etud používala papír. Ten pohyb těla na jednu stranu omezoval, ale naopak účastníky nutil reagovat jinými pohyby, vybočit z běžného způsobu. Tím si i tělo hledá nové možnosti jak variovat pohyb při tvorbě inscenací. „Učili jsme se také pohybu v prostoru s různou dynamikou a se zapojením periferního vidění,“ doplnil Šobáň.

Divadelní cviční začínala zpravidla mexickou masáží uvolňující tělo, mysl i vztahy ve skupině. 

Víkendový workshop byl již třetím podobným setkáním v průběhu několika let.