Tisková zpráva | 5. 11. 2014

Tajemné dálky | Symbolismus v českých zemích 1880–1914

6. 11. 2014 — 22. 2. 2015
Muzeum moderního umění | Trojlodí

POŘADATELÉ | Muzeum umění Olomouc a nakladatelství Arbor vitae
AUTOR KONCEPCE VÝSTAVY | Otto M. Urban
KURÁTOŘI | Anežka Šimková, Otto M. Urban
GRAFICKÝ DESIGN | Robert V. Novák
SPOLUPRÁCE | Petr Šmalec
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ | Marek Novák
PŘÍPRAVA EXPONÁTŮ | Dalibor Sedlák, Veronika Wanková, Ondřej Žák
INSTALACE | Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář
PROPAGACE |Petr Bielesz
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY |Michaela Johnová Čapková 
ZÁŠTITA PROJEKTU | Daniel Herman, ministr kultury České republiky 
PODPORA PROJEKTU | Ministerstvo kultury České republiky, Statutární město Olomouc, ERA

Bílek, Švabinský, Hlaváček, Mucha, Preisler, Zrzavý, Váchal – to je jen fragment výčtu osobností českého umění přelomu 19. a 20. století, jejichž díla si od čtvrtka 6. listopadu prohlédnou návštěvníci výstavy Tajemné dálky v Muzeu umění Olomouc. Mezinárodní projekt, který ředitel muzea Michal Soukup považuje za vrchol letošního programu, představuje vůbec poprvé samostatně fenomén českého symbolismu. Více než 300 exponátů pochází z veřejných i soukromých sbírek nejen z České republiky, ale i Německa a Norska. Autorem koncepce výstavy i stejnojmenné publikace je renomovaný historik umění a kurátor Otto M. Urban.

„Symbolismus je klíčovým uměleckým hnutím druhé poloviny 19. a počátku 20. století a v českém prostředí byl prvním uměleckým směrem, jehož zastánci proklamativně vystupovali jako součást širšího evropského uměleckého proudu. Právě zásluhou symbolismu patřilo v následujících desetiletích české umění do přirozeného kontextu evropské kultury,“ upozornil autor výstavy Otto M. Urban, který se studiu středoevropského symbolismu intenzivně věnuje od počátku 90. let a své poznatky zúročil při přípravě významných výstav v České republice i v zahraničí nebo v monografiích Karla Hlaváčka, Alfreda Kubina a Edvarda Muncha.

Přestože symbolismus sehrál ve vývoji moderního výtvarného umění v českých zemích zásadní roli, výstava a kniha Tajemné dálky jsou vůbec prvním obsáhlejším pokusem o komplexní prezentaci fenoménu českého symbolismu. 

Při příležitosti projektu, jehož název si pořadatelé „vypůjčili“ od básníka Otokara Březiny a jeho básnické sbírky, se pořadatelům podařilo v muzeích, galeriích a několika soukromých sbírkách u nás i z Německa a Norska zajistit zápůjčky reprezentativního souboru více než tří set obrazů, plastik, kreseb, grafik a knih. „Výstava tak skýtá bohatý obraz tvorby umělců tří generací, jejichž hluboký zájem o sen a fantazii zásadně ovlivnil budoucí tvář umění 20. století,“ vyzdvihla kurátorka Anežka Šimková. Kromě zvučných jmen, jako jsou Bílek, Švabinský, Hlaváček, Mucha, Kupka, Šaloun, Preisler, Zrzavý nebo Váchal, výstava zařazuje do kontextu díla desítek dalších autorů. „Mnohdy se jedná o málo známé a některé dosud málo vystavované umělce,“ doplnila Šimková.

Výstava je rozdělená do šesti tematických okruhů, jejichž názvy lze podle Urbana chápat jako metaforického průvodce světem symbolismu. „Například v oddílu Soumrak Nymf vystavujeme autory, kteří nacházeli inspiraci v antických mýtech a legendách. Ztracený ráj zahrnuje křesťanská témata, která symbolisty přitahovala tajemstvím a hlubokou spiritualitou. V obrazech, sochách a kresbách oddílu Přízraky noci zase ožívají upíři, duchové, čarodějové, pohádkové vodní a astrální bytosti,“ přiblížil Urban náplň tří okruhů s tím, že další typická symbolistické náměty se zrcadlí v názvech oddílů Květy intimních nálad, Subtilnost smutku a Libri et Anima. „Poslední jmenovaná část se přitom soustředí na knihy předních literárních autorů symbolismu, jako byli Otokar Březina, Karel Hlaváček, S. K. Neumann, Viktor Dyk a mnoha dalších. Chtěli jsme tak zdůraznit význam symbolismu při zrodu moderní české knihy a také poukázat na provázanost literární a výtvarné scény,“ doplnil autor koncepce výstavy.

Jak upozornila Šimková, Muzeum umění Olomouc je již druhou zastávkou výstavy českých symbolistů. Komornější verze byla představena v Mezinárodní m centru kultury od května do září pod názvem Vládcové snů a dočkala se v Polsku velkého ohlasu i návštěvnosti. 

Olomouckou výstavu doplňuje obsáhlá, bohatě obrazově vybavená publikace. Knihu v české a anglické verzi společně vydávají nakladatelství Arbor vitae, Muzeum umění Olomouc a Národní galerie v Praze. „Čtenářům poskytne širší obraz českého symbolismu, nejen ve výtvarném umění, ale i literatuře a divadle,“ uzavřela Šimková.