AKTUALITA | 10. 5. 2016 Obraz sv. Valentina se dnes přestěhoval z kaple svatomichalského kostela do Arcidiecézního muzea Olomouc. Bude součástí nové expozice Ke slávě a chvále II, která se návštěvníkům otevře 2. června.

AKTUALITA | 10. 5. 2016

Obraz Sv. Valentin se dnes přestěhoval z kaple svatomichalského kostela do Arcidiecézního muzea Olomouc. Bude součástí nové expozice Ke slávě a chvále II, která se návštěvníkům otevře 2. června.

Rozměrné plátno Antonína Martina Lublinského zachycuje patrona zamilovaných a nemocných. Původně byl umístěn v někdejším kostele P. Marie na Předhradí, jenž stával v prostoru náměstí Republiky.

„Obraz je pro nás zajímavý především zachycením dobových reálií a skutečných postav,“ uvedla Helena Zápalková, vedoucí sbírkového a výstavního odboru Muzea umění.

Lublinský do obrazu zakomponoval biskupa Karla z Liechtensteinu-Castelcorna, zemského děkana Pavla Pusche z Grünwaldu či kanovníka Ferdinanda Schöffela ze Schöffenheimu. Mezi postavami je v průhledu patrná také tehdejší podoba dómu sv. Václava. 

Obraz bude umístěn v barokní části nové stálé expozice v prvním patře jižního křídla. Ta má klást větší důraz na olomoucké kostely a kulty. „Bude v jednom z barokních štukových sálů,“ doplnila Zápalková. 

Lublinského, jenž tvořil v druhé polovině 17. století, označila za moravského Škrétu. „Byl to zakladatel barokní malby na Moravě. Jako augustiniánský kanovník byl biskupovým uměleckým poradcem. Jeho obrazy nejsou tolik zajímavé z malířského hlediska, jako spíše z obsahové stránky. Byl i významným inventorem, tedy navrhovatelem kompozic a tvůrcem různých ikonografických programů,“ uvedla Zápalková. 

Expozice Ke slávě a chvále II vzniká k desátému výročí otevření olomouckého Arcidiecézního muzea. Právě v ní bude od června do září vystaven také El Grekův obraz Klanění pastýřů zapůjčený z Metropolitního muzea v New Yorku.