Tisková zpráva | 25. 6. 2014

Strastmi k probuzení
Buddhistické umění z japonské sbírky Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur

26. 6. – 14. 9. 2014
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie

KURÁTORKA VÝSTAVY | Gabriela Elbelová
AUTORKY KONCEPCE A VÝBĚRU EXPONÁTŮ| Alice Kraemerová (NM), Helena Gaudeková (NM), Gabriela Elbelová
TEXTY | Alice Kraemerová, Helena Gaudeková
GRAFICKÉ ŘEŠENÍ | Bohdan Bloudek
INSTALACE | výstavní oddělení MUO
DÍLA NA VÝSTAVU ZAPŮJČILI | Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

Zakusit atmosféru japonských svatyní a klášterů mohou od 26. června návštěvníci Arcidiecézního muzea Olomouc, a to díky výstavě nazvané Strastmi k probuzení. Ta výběrově představí největší kolekci japonského buddhistického umění u nás, která je v pražském Náprstkově muzeu. Sochy, malby, tisky, oltáříky, liturgické a rituální předměty, textilie i talismany z 16. – 20. století budou v Olomouci k vidění do 14. září.

Podle kurátorky výstavy Gabriely Elbelové mají umělecké předměty spjaté s buddhismem primárně náboženskou funkci. „Výtvarná podoba je v souladu s jejich účelem, ale zpravidla není na prvním místě. Pro evropského diváka je ale rozhodně atraktivní. A dokázat to chceme naší výstavou,“ doplnila kurátorka. 

Expozice, jejíž název Strastmi k probuzení vychází ze základní buddhistické „pravdy“, představuje podle Elbelové prostřednictvím 80 exponátů nejbohatší sbírku japonského buddhistického umění u nás, tedy kolekci Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur. „Soubor asi pěti set předmětů shromažďovali čeští cestovatelé a japanofilové 150 let,“ řekla Alice Kraemerová z Náprstkova muzea. Zakladatelem sbírky byl Vojta Náprstek (1823 – 1896), který zpočátku soukromé muzeum otevřel v roce 1862. Z řady dalších sběratelů vynikali například cestovatel Josef Kořenský (1837 – 1938) a spisovatel Joe Hloucha (1881 – 1957).

Z Prahy do Arcidiecézního muzea se na téměř tři měsíce přestěhují především sochy, malby, tisky, přenosné oltáře, liturgické a rituální předměty, vykuřovadla, textilie i talismany pocházející z 16. – 20. století. „Většina z nich je hmatatelně spjata s duchovní historií mnoha japonských buddhistických míst, kterou návštěvníkům představíme i ve výběru unikátních dobových fotografií tradičního Japonska konce 19. století,“ upozornila kurátorka s tím, že cílem výstavy je přiblížit divákům atmosféru tajemného světa starých japonských svatyní a klášterů. 

Exponáty jsou podle Elbelové spjaty nejen se zemí svého původu, ale jsou také těsně svázány se sběrateli, kteří je často získali přímo v Japonsku a měli k nim velmi osobní vztah. „Předměty byly součástí jejich životů, jejich domácího prostředí, tak jako v případě spisovatele Julia Zeyera. Ten byl vášnivým japanofilem, třebaže tuto zemi nikdy sám nenavštívil. V Paříži nakupoval mnoho japonských uměleckých předmětů nejen pro svou sbírku, ale také pro paní Náprstkovou. Na naší výstavě můžeme obdivovat jednu z umělecky velmi zdařilých soch pocházejících z jeho sbírky – Buddhu Amidu sedícího na lotosovém podstavci s bohatě prořezávanou zlacenou mandorlou,“ upozornila na příběh spojený s konkrétním exponátem Elbelová.

Kulturu exotického Japonska zprostředkovává Arcidiecézní muzeum v krátké době již podruhé. Před dvěma lety představilo na úspěšné výstavě Stín kvetoucí sakury výběr japonského umění 19. a 20. století z českých sbírek. Výstava Strastmi k probuzení bude zahájena ve čtvrtek 26. června a potrvá do 14. září.