Stěhování gotického sousoší. Nyní je v Křížové chodbě

Stěhování sousoší Olivetské hory z kaple sv. Jana Křtitele do Křížové chodby Zdíkova paláce.
Stěhování sousoší Olivetské hory

Dosud mohli návštěvníci Zdíkova paláce, který je součástí prohlídkové trasy Arcidiecézního muzea Olomouc, obdivovat gotické sousoší Krista na hoře Olivetské ve zdejší kapli. Od začátku tohoto týdne jsou sochy Krista a svatých Petra, Jana a Jakuba Většího k vidění na novém podstavci v sousedící křížové chodbě.

„Olomoucké sousoší z 30. let 15. století patří nepochybně k nejvýznamnějším dílům evropské pozdní gotiky. Původně bylo polychromováno v harmonickém souzvuku červené, modré, zelené a bílé barvy podle přetrvávající tradice krásného slohu konce 14. století. Sousoší patří olomoucké farnosti sv. Mořice. Nyní je na vnější jižní stěně kostela umístěna kopie mezi prvním a druhým západním opěrným pilířem lodi,“ vysvětluje kurátorka Muzea umění Olomouc Jana Hrbáčová. „Nejedná se o původní umístění soch. Byly zřejmě zhotoveny pro někdejší hřbitov nebo hřbitovní kapli u kostela sv. Mořice.“

Výjev Krista osamoceně se modlícího v Getsemanské zahradě, zatímco apoštolové Petr, Jan a Jakub Větší upadli do spánku, patří mezi důležité posvátné náměty. Tato díla měla nabádat k osobní modlitbě, usebrání a spoluprožívání Kristova utrpení. Olomoucké sousoší bylo zřejmě zhotoveno z místního mladějovského pískovce. Dojímavá tvář modlícího se Krista s očima obrácenýma k nebesům spolu se zdůrazněním jeho nahých kolen, klečících na tvrdé skále, odráží vliv nového nizozemského realismu. S ním souvisí také monumentálnost postav tří spících apoštolů, zahalených do členitých zalamovaných draperií, které navazují na stylový okruh malby bratří van Eycků.