AKTUALITA | 19. 6. 2018 Olomoucká výstava Abstrakce.PL zapadá do dlouhé řady mezinárodních projektů, spojených s Rokem avantgardy v Polsku. Hlavními hvězdami stěžejních projektů, prezentovaných po celé Evropě, jsou umělci Władysław Strzemiński a Katarzyna Kobro.

AKTUALITA | 19. 6. 2018 

Olomoucká výstava Abstrakce.PL zapadá do dlouhé řady mezinárodních projektů, spojených s Rokem avantgardy v Polsku. Hlavními hvězdami stěžejních projektů, prezentovaných po celé Evropě, jsou umělci Władysław Strzemiński a Katarzyna Kobro. Není od věci poznamenat, že aktuálně se s jejich tvorbou mohou setkat i návštěvníci olomouckého Muzea umění. Se Strzemińskim na výstavě polské abstraktní malby a s oběma autory pak na zanedlouho otevřené přehlídce Rozlomená doba 1908–1928 | Avantgardní umění ve střední Evropě (20. 9. 2018 – 27. 1. 2019).

Muzeum umění Olomouc se tak stává po Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía v Madridu, kde v loňském roce měla premiéru výstava Kobro and Strzemiński. Avant-Garde Prototypes a po Moderna Muset v Malmö, kde podobná výstavní akce právě probíhá, další institucí, která dokonce ve dvou výstavních projektech připomene zásadní díla stěžejních protagonistů mezinárodní abstrakce. 

Na začátku obou uvedených projektů stála šťastná volba partnerů. Po Mezinárodním centru kultury v Krakově, s nímž MUO v minulosti uskutečnilo několik projektů a které je i spolupořadatelem projektu Rozlomená doba 1908–1928, se podařilo navázat mezinárodní spolupráci s Institutem Adama Mickiewicze ve Varšavě. Dvouletá odborná spolupráce vyústila v realizaci unikátního výstavního a publikačního projektu. Ten se pod značkou Abstrakce.PL zaměřil na komplexní zpracování problematiky abstraktního projevu v polské malbě v letech 1945–2017.

Mezi 170 díly od 62 vystavených autorů, se mimo jiné objevilo i několik významných děl od výtvarníka a teoretika Władysława Strzemińského (1893–1952), ústředního aktéra polské avantgardy a světově uznávané autority tohoto žánru. Reprezentativní kolekce Strzeminského děl, zahrnující pět kreseb a jeden obraz, které jsou aktuálně k vidění na olomoucké výstavě Abstrakce.PL, byla sestavena jak ze soukromé vratislavské sbírky, tak i z fondu varšavské Národní galerie Zachęta a Muzea umění v Lodži. Právě s Lodží jsou jména Strezeminského i Kobro spjata nejvíce.

V roce 1931 se Strzeminski, společně s manželkou, sochařkou Katarzynou Kobro (1898–1951), po předchozím působení v Rusku (1911–1921), usadili v Lodži. Zde se stali nejen členy uměleckých seskupení (Blok, Praesens), ale hlavně iniciovali vznik skupiny avantgardních umělců „a.r.“ (Kobro, Strzeminski, Stażewski, Brzękowski, Przyboś). Skupina těchto angažovaných umělců rozvinula v letech 1929–1938 své kontakty doma i v zahraničí a v mezinárodní sbírce se jim podařilo soustředit jedinečnou kolekci moderního umění, která je dnes pilířem sbírkového fondu Muzea umění v Lodži. A výběr z ní tvoří umělecko-historický kontext pro výstavu Kobro & Strzemiński. New Art In Turbulent Times, konané v Moderna Muset v Malmö (10. 3. – 2. 9. 2018). Výstava přináší výběr asi 60 děl obou autorů. Vystavena jsou v širší komparaci s díly Sophie Taeuber-Arpové, Theo van Doesburga, Henryka Stażewského či Jeana Héliona, pocházející z původní kolekce skupiny a.r. v Lodži a doplněna díly z kolekce Moderna Museet (např. Piet Mondrian, Georg Vantongerloo).

Výstava v Malmö připomíná, že kromě budování mezinárodní sbírky se Strzeminsky a Kobro věnovali nadále i volné tvorbě, teorii a kritice umění. Díla obou autorů jsou naprosto zásadní pro pochopení abstraktního umění ve střední Evropě v prvních desetiletích 20. století a úzce souvisí s mezinárodními uměleckými hnutími a proudy jako byl neoplasticismus, konstruktivismus či trendy, rozvíjenými autory z okruhu bauhausu. Návštěvnici olomouckého Muzea umění mají nyní příležitost spatřit originální díla výjimečných autorů na vlastní oči.

Štěpánka Bieleszová