Tisková zpráva | 22. 4. 2015

Smlouva nová a věčná | Kult eucharistie ve výtvarném umění

23. 4. – 4. 10. 2015
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Ambit
krypta katedrály sv. Václava
Arcibiskupský palác Olomouc

KONCEPCE | Helena Zápalková, Simona Jemelková 
KURÁTORKY | Helena Zápalková, Simona Jemelková 
FOTOGRAFIE | Markéta Ondrušková, Zdeněk Sodoma 
TEXTY | Helena Zápalková, Simona Jemelková 
PŘEKLAD | Eva Kubáčová
RESTAURÁTORSKÁ PŘÍPRAVA EXPONÁTŮ | Dalibor sedlák, Veronika Wanková, Ondřej Žák
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ | Marek Novák 
GRAFICKÉ ŘEŠENÍ | Beata Rakowská 
INSTALACE | Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář, Ondřej Žák 
EXPONÁTY ZAPŮJČILI | Arcibiskupství olomoucké, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Muzeum umění Olomouc, Římskokatolická farnost Branná, Římskokatolická farnost Klobouky u Brna, Římskokatolická farnost Koryčany, Římskokatolická farnost Křenov, Římskokatolická farnost Milotice u Kyjova, Římskokatolická akademická farnost Olomouc, Římskokatolická farnost sv. Václava Olomouc, Římskokatolická farnost Penčice, Římskokatolická farnost Senice, Římskokatolická farnost Šternberk, Římskokatolická farnost Šumperk, soukromá sbírka, Vlastivědné muzeum v Olomouci. 

Na výtvarné zpodobení jedné ze základních součástí křesťanské liturgie se zaměří výstava nazvaná Smlouva nová a věčná | Kult eucharistie ve výtvarném umění, která bude od 23. dubna do 4. října probíhat na třech místech v Olomouci – v Arcidiecézním muzeu, kryptě katedrály svatého Václava a Arcibiskupském paláci. Důležité téma křesťanské víry výstava nahlédne prostřednictvím uměleckých děl od středověku po současnost. Muzeum umění Olomouc a Arcibiskupství olomoucké ji pořádají při příležitosti církevního roku Eucharistie a Národního eucharistického kongresu.

Podle generálního vikáře olomouckého arcibiskupství Josefa Nuzíka je Eucharistie (řecky díkůvzdání) společně se křtem a biřmováním jednou ze tří nejdůležitějších Svátostí, které uvádějí do křesťanského života. „Byla ustanovena při Poslední večeři Ježíše Krista, když o velikonoční hostině dal svým učedníkům chléb a víno jako svoje tělo a svou krev, jako památku nové a věčné smlouvy, připomenutí Kristovy oběti, kterou přinesl svým ukřižováním,“ vysvětlil. Svátost eucharistie má podle něj mezi svátostmi výjimečné postavení. „Je považována za vrcholný doklad toho, jak Bůh prostřednictvím Krista přistoupil k lidem, a zároveň základním vyjádřením úcty, kterou lidé prokazují Bohu. Všechny ostatní Svátosti s Eucharistií souvisejí a jsou k ní zaměřeny,“ dodal.

Výstava se zaměřuje na výtvarné zpodobení Eucharistie. Podle kurátorky Simony Jemelkové umožní divákům nahlédnout zásadní téma křesťanské víry prostřednictvím exponátů různých uměleckých druhů od středověku po současnost a v široké škále výtvarných i obsahových podob. „Zastoupeny jsou starozákonní předobrazy Kristovy oběti na kříži, ukázky ustanovení Eucharistie při Kristově Poslední večeři, devoční obrazy s eucharistickým podtextem, zpracování tématu v době protireformační, ale také velkolepá oslava Eucharistie v období baroka. Nechybí ani příklady ze současného umění,“ vyjmenovala Jemelková.

Mezi zhruba šesti desítkami exponátů podle kurátorky Heleny Zápalkové není nouze o díla se zajímavým příběhem. Unikátním a zároveň nejstarším exponátem výstavy je nedávno restaurovaná Monstrance ze Špiček, zapůjčená z Vlastivědného muzea v Olomouci. „Je to jediná středověká monstrance ze dřeva, která se u nás dochovala,“ vyzdvihla význam exponátu. „Vystavíme i její kopii, kterou zhotovil restaurátor Radomír Surma jako funkční rekonstrukci původní podoby pro kostel ve Špičkách,“ doplnila kurátorka.

V gotické křížové chodbě návštěvníci vůbec poprvé uvidí Vzkříšeného Krista z olomouckého kostela Panny Marie Sněžné, jehož autorem je významný barokní sochař Filip Sattler. „Sochy tohoto typu stávají na velikonočním oltáři jako symbol vzkříšeného Krista, vítěze nad smrtí,“ vysvětlila Simona Jemelková.

V kryptě katedrály sv. Václava budou k vidění liturgické předměty z dómského pokladu, ale také baldachýn olomouckého biskupa Karla II. z Liechtensteinu –Castelcorna. „Tato slavnostní ´nebesa´ jsou v průvodu o svátku Božího těla symbolicky rozprostřena nad monstrancí s posvěcenou hostií,“ přiblížila využití baldachýnu Zápalková. 

Výstava uspořádaná při příležitosti církevního Roku Eucharistie a Národního eucharistického kongresu 2015 je rozdělená do tří prostor. V kryptě olomoucké katedrály sv. Václava jsou vystaveny zejména předměty uměleckého řemesla spojené s liturgií, v ambitu Arcidiecézního muzea Olomouc návštěvníci uvidí výběr malířských děl a v galerii Arcibiskupského paláce v Olomouci grafické a knižní umění. Výstavu doprovází výpravný katalog.