AKTUALITA | 25. 4. 2019 Moderní skleněné objekty Václava Ciglera v architektonickém pojetí Michala Motyčky doplní starobylé prostředí Zdíkova paláce a románské věže svaté Barbory v Arcidiecézním muzeu. Vernisáž je dnes v 18.30 hodin.

AKTUALITA | 25. 4. 2019

Moderní skleněné objekty Václava Ciglera v architektonickém pojetí Michala Motyčky doplní starobylé prostředí Zdíkova paláce či románské věže svaté Barbory v Arcidiecézním muzeu Olomouc. Výstava začíná ve čtvrtek 25. dubna v 18.30 v sále Mozartea.

Ve třech patrech okrouhlé věže svaté Barbory vytvoří vstupy jeden umělecký celek. Díky propojení světlem vznikne vizuální i duchovní osa příběhu, od něhož se odvíjí společné přemýšlení o kráse ve smyslu užitnosti i prožívané emoce. „Ve sklepení věže bude Čeřená hladina, která odráží klenbu místnosti ve vzájemné prostorové symbióze i v napětí vizuálně i materiálově rozdílných principů. O patro výš, v Klenotnici, je Střed – koule z optického skla, která vytváří těžiště celé věže. Instalaci završí v prvním patře – v kapli svaté Barbory – Jákobův žebřík, který doplňuje duchovní prostor a naplňuje biblický motiv přechodu z pozemských do nebeských sfér,“ vysvětluje kurátor Miroslav Kindl.

Další tři intervence čekají na návštěvníky ve Zdíkově paláci. Například Zrcadlový kříž v Rajské zahradě ozvláštňuje a zvýznamňuje cestičky mezi převýšenými záhony s bylinami a studnou. Vytváří homogenní prostředí, v němž se ceremoniální centrální kříž světelně obměňuje podle denního světla a počasí. Skleněný kříž na zemi obsahuje odraz návštěvníka i nebe a symbolicky prochází stěnou skrze ambit přiléhající ke katedrále sv. Václava jako prostor určený pro meditaci.

Umělecké intervence v Arcidiecézním muzeu navazují na výstavu kreseb Václava Ciglera v olomouckém Muzeu moderního umění. Od 6. června je ještě doplní další umělecká intervence Václava Ciglera a Michala Motyčky nazvaná Zvnějšnění, která obohatí prostory Arcibiskupského zámku v Kroměříži a Květnou zahradu.

Václav Cigler (*1929) patří k nejvýznamnějším autorům umělecké generace nastupující na počátku šedesátých let 20. století. Ve své tvorbě předjímal rodící se koncepty soudobého výtvarného vyjadřování (konstruktivní tendence, minimalismus, land-art, světelnou a kinetickou plastiku). Doménou jeho tvorby je práce s prostorem, se sklem, světlem a s vodou. Tvorba Václava Ciglera je zaměřena na plastické objekty z broušeného optického skla, návrhy a realizace osvětlovadel a šperků, kresby, projekty a kompozice pro architekturu. Jeho díla jsou zastoupena v řadě významných soukromých i veřejných sbírek.

Michal Motyčka (*1974) je architekt a umělec. Zabývá se přesahem mezi architekturou a současným vizuálním uměním. Od roku 1999 spolupracuje s Václavem Ciglerem.

VÝSTAVA | Václav Cigler a Michal Motyčka. Světlem 
VERNISÁŽ | 25. 4. 2019 v 18.30
TRVÁNÍ DO | 29. 10. 2019
MÍSTO | Arcidiecézní muzeum Olomouc
AUTOŘI VÝSTAVY | Václav Cigler, Michal Motyčka
KURÁTOŘI VÝSTAVY | Jana Šindelová, Miroslav Kindl
INSTALACE | Michal Motyčka, Petr Oulehla, Ludvík Fabián, Michal Winkler
GRAFICKÝ DESIGN | Michal Motyčka, Petr Šmalec
PŘEKLAD | Tereza Kučerová
Poděkování za spolupráci na výstavě a laskavé zapůjčení autorských děl na výstavu: Václav Cigler, Michal Motyčka, Jana Šindelová

Foto: MUO – Markéta Lehečková