AKTUALITA | 8. 2. 2016 První propojení uměleckých forem a žánrů, které otevírá volný cyklus intervencí reagujících na aktuální výstavní projekty, se uskuteční tento víkend. Scénická skica Sekalův Zámek vychází z myšlenkového souznění Zbyňka Sekala s osobností a literárním dílem Franze Kafky a bude k vidění v pátek a sobotu v Divadle hudby.

AKTUALITA | 8. 2. 2016

První propojení uměleckých forem a žánrů, které otevírá volný cyklus intervencí reagujících na aktuální výstavní projekty, se uskuteční tento víkend. Scénická skica Sekalův Zámek vychází z myšlenkového souznění Zbyňka Sekala s osobností a literárním dílem Franze Kafky a bude k vidění v pátek a sobotu v Divadle hudby.

„Inspirovala nás nejen samotná umělcova výstava A věci se zvolna berou před se, ale také to, že Sekal Kafku z němčiny překládal a že na výstavě je i Kafkova Proměna v Sekalově překladu a knižní úpravě,“ popsal režisér Jan Žůrek. Představení připravil spolu s hlavním protagonistou Ondřejem Jiráčkem a animátorkou Pavlou Baštanovou v přímé návaznosti na zhlédnutou výstavu. „Když jsme viděli Sekalovy schránky, vnímali jsme je i jako zámek, v němž se dá ztratit,“ dodal Žůrek. 

Scénické čtení několika Kafkových fragmentů by mělo divadelní formou přiblížit Sekalovo tvůrčí východisko významně ovlivněné právě jím překládanou literaturou nebo filosofií. „Zaměřili jsme se na Sekalův vztah k jeho dílně a využijeme i hudbu, kterou měl rád,“ naznačil Žůrek.

Intervence do výstavy je v Muzeu umění novým formátem. Produkční Jiří Bartoník potvrdil, že se nyní bude na programu objevovat častěji, i když nepravidelně, aby byl zachován její originální rozměr.

„Umělecká intervence spočívá v aktivním tvůrčím vstupu jiného autora, umělecké skupiny nebo širšího kolektivu (ateliéru), který reaguje na aktuální výstavu, vybrané dílo ze sbírky nebo umělecký přístup, jež je pro ně inspirací,“ vysvětlila kurátorka Sekalovy výstavy Olga Staníková. Podle ní může ve výsledku nabourat tradiční mechanismy vnímání a zaktivovat pozornost návštěvníků. „V kladném smyslu slova naruší výstavu jiným, nečekaným prvkem a zároveň ji oživí,“ upřesnila.

Sekalův Zámek se odehraje na prknech Divadla hudby v podání Divadla na cucky v pátek 12. a v sobotu 13. února vždy v 19.00 hodin. Muzeum umění se představením loučí se Sekalovou výstavou, která končí v neděli 14. února.