AKTUALITA 04 07 2022 Jak fungují středoevropské kulturní instituce, muzea a galerie? Co mají společné a v čem se liší? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek bude hledat první mezinárodní konference pořádaná Středoevropským fórem Olomouc (SEFO) v polovině září 2022.

AKTUALITA | 04 07 2022

Jak fungují středoevropské kulturní instituce, muzea a galerie? S jakými problémy se potýkají a jaké jsou jejich cíle? Jak se navzájem podobají, v čem se liší? A má smysl usilovat o jejich propojení? To jsou jen některé z otázek, které klade první mezinárodní konference pořádaná Středoevropským fórem Olomouc (SEFO) ve dnech 15 – 17. září 2022. Naším cílem je prověřit možnosti vzájemné spolupráce a nalézt její potenciální průsečíky.

Pozornost bude věnována třem souvisejícím oblastem:
1) institucionální politice;
2) výstavní praxi;
3) vzdělávání.

Zatímco první panel se zaměří na podmínky a způsoby, jakými regionální instituce dlouhodobě operují, druhý a třetí panel budou věnovány konkrétním zkušenostem souvisejícím zejména s organizací a fungováním stálých expozic a jejich propojením s krátkodobými projekty, respektive vzdělávací programy.

Konference se koná v Olomouci, připravena bude hybridní varianta pro případ zhoršující se situace spojené s COVID-19. Pracovním jazykem je angličtina.

Jednání začne ve čtvrtek 15. září 2022 ve 14 hodin středoevropského času. Sobota je vyhrazena pro společný výlet do Kroměříže a Centra ekologických aktivit Sluňákov. Podrobný program bude zveřejněn koncem července 2022. 

Konference je součástí celoročního programu SEFO 2022, jehož hlavním tématem je revize vztahu „domova a světa“ v současném středoevropském myšlení. Rozvíjí dlouhodobé priority instituce, která se zaměřuje na výzkum středoevropského umění a kulturního života totalitního a posttotalitního období.

Kdo mimo jiné přislíbil účast:
MIROSŁAW BAŁKA, zvláštní host
JAROSŁAW SUCHAN, bývalý ředitel Muzea Sztuki v Lodži
SABINE FOLIE, ředitelka Kunstsammlungen der Akademie der bildenden Künste Wien
KASIA REDZISZ, umělecká ředitelka KANAL-Centre Pompidou v Bruselu
MARCUS ANDREW HURTTIG, Museum der bildenden Künste Leipzig
NOOR MERTENS, ředitel Kunstmuseum Bochum
MICHAL NOVOTNÝ, ředitel Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze
LUCIA GREGOROVÁ STACH, hlavní kurátorka Slovenskej národnej galérie Bratislava
DAVID FEHÉR, ředitel Středoevropského výzkumného institutu pro dějiny umění v Budapešti (KEMKI)
ELIZABETH NOWAK-THALLEROVÁ, hlavní kurátorka Lentos Kunstmuseum
AGATA WĄSOWSKA-PAWLIK a ŁUKASZ GALUSEK, ředitel a zástupce ředitele pro programovou politiku Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków
ALEXANDER KLEE, Belvedere Museum Wien