Králíček, václav
Návrh přestavby Žižkova

arch_03
arch_03

Absolventský projekt Václav Králíčka představuje raný doklad zvýšeného zájmu o technicistní architekturu, jemuž pak dala v českém prostředí konkrétní obsah značka Sial. Od utopických projektů, paralelních se světovou Hi-Tech architekturou (Yony Friedman, japonští metabolisté, anglický Archigram), se liberecké sdružení propracovalo k realizacím, jež vzbudily mezinárodní pozornost. Králíčkův projekt byl přitažlivý svojí dvojznačností – na jedné straně chtěl chránit kouzlo ohrožené pražské čtvrti Žižkova, na druhé straně zřetězenými konstrukcemi překračujícími historickou tkáň s nadsázkou potvrzoval nadšení z utopických vizí budoucnosti. Ve sbírce architektury diplomní projekt budoucího člena Sialu posílil zaměření sbírky na tvorbu druhé poloviny 20. století. Akvizice prací z ateliéru Sial se pojí k výstavnímu projektu z roku 2010 a k publikaci, která tvorbu tohoto výjimečného uskupení prvně zevrubně představila. Pro své přitažlivé grafické zpracování byla oceněna titulem Nejkrásnější české knihy v kategorii vědecké literatury.

Načítavanie obsahu…