AKTUALITA | 19. 4. 2017 Třicet let zasvětil Heinz Röthinger sbírání kreseb Adolfa Hölzela, jednoho z otců umělecké abstrakce, pocházejícího z Olomouce. Svou sbírku věnoval Muzeu umění a vrátil ji tak do Hölzelova rodného města. Nyní si tím vysloužil nominaci na Cenu Ď určenou pro mecenáše umění a kultury.

AKTUALITA | 19. 4. 2017

Třicet let zasvětil Heinz Röthinger sbírání kreseb Adolfa Hölzela, jednoho z otců umělecké abstrakce, pocházejícího z Olomouce. Nyní svou sbírku věnoval Muzeu umění a vrátil ji tak do Hölzelova rodného města. Vysloužil si tím i nominaci na Cenu Ď, která je určená mecenášům a dobrodincům v kultuře, charitě, vědě a vzdělávání. 

Vernisáže výstavy, která sbírku Hölzelových děl představuje, se letos v dubnu účastnili i dárci, manželé Röthingerovi. „Velkou zásluhu na tomto daru má moje manželka. Neměla totiž žádné námitky, když jsem jí řekl, že sbírku odvezu do Olomouce,“ uvedl s úsměvem Heinz Röthinger.

Manželé Röthingerovi s tlumočnicí.

První Hölzelovo dílo viděl Röthinger ve čtyřech letech, v roce 1941. „Bylo to v Hochschwarzwaldu, kde si dvě pozoruhodné dámy zřídily útočiště, neboť ještě byla válka. Ukázaly mi jeden menší obraz a řekly: to je Hölzel. Jméno jsem si zapamatoval. Když mi bylo padesát let, a měl jsem sesbíráno již několik vynikajících uměleckých děl, byl mi tento obraz darován jeho dědičkou Ingeborg Clauss-Ahles. Od té doby byl můj zrak upřen zásadně na Hölzela,“ popsal sběratel. Jak řekl, sám se díky Adolfu Hölzelovi stal milovníkem umění se vší vášní. „Doufám, že i v návštěvnících Muzea umění probudí jeho kresby obdobné pocity,“ dodal Röthinger.

Ředitel Muzea umění Michal Soukup prohlásil, že nerad hovoří o penězích v souvislosti s uměním, dar však označil za vskutku velkorysý, jelikož se řádově pohybuje v milionech korun. „Manželé Röthingerovi mohli kresby vydražit v aukci, ale dali přednost tomu darovat je veřejné instituci, aby se z nich mohli těšit naši návštěvníci,“ doplnil Soukup. 

Röthinger nakonec sesbíral patnáct Hölzelových kreseb v rozmezí let 1910–1912. Od tužkových kreseb po kvaše a kolorované kresby, od náboženských motivů až po abstraktní krajinu.

„Tu a tam jsem mohl získat nějakou jeho další práci. Ovšem za velkých obětí. Znamenalo to skromnější způsob života, poněvadž jsem měl pouze svůj učitelský plat. Při výběru nových obrazů mi šlo o to, rozvinout vějíř té mnohotvárné tvorby, čímž by byl alespoň naznačen široký Hölzelův obzor,“ řekl osmdesátiletý Heinz Röthinger. Sběratel na svém mistrovi obdivoval i jeho motto: Důležité je dílo, kdo je vytvořil, nemá takový význam. 

Jako sběratel spolupracoval Röthinger i na velkých výstavách, největší v roce 2007 ve Vídni. Navíc se ještě pokusil dosbírat i okruh Hölzelových žáků a následovníků, z nichž je nejvýznamnější Willi Baumeister. Kromě toho se zabýval i uměním primitivních národů, sedacím nábytkem a designovými lampami. 

Zpřístupnění nové akvizice Muzea umění se stalo součástí Česko-německého jara 2017. O tom, který z mecenášů získá Cenu Ď, se rozhodne 17. května v Praze.