AKTUALITA | 10. 12. 2019 688 stran, téměř 900 vyobrazení, 22 autorů z 11 zemí, 12 tematických bloků mapujících umění od expresionismu po abstrakci, medailony umělců i časopisů – to vše vám nabízí unikátní publikace Rozlomená doba 1908 – 1928 | Avantgardy ve střední Evropě a nyní si ji můžete koupit v našem e-shopu!

AKTUALITA | 10. 12. 2019

Nejlepší česká výstava roku 2018 Rozlomená doba 1908–1928 putuje po střední Evropě, už navštívila Polsko, Slovensko a momentálně míří do Maďarska, přesto můžete mít to nejlepší ze středoevropské avantgardy u sebe doma! Stačí si jen v našem e-shopu koupit stejnojmennou knihu. 

Ta se ve dvanácti tematických blocích soustředí na zlomové dvacetiletí dějin moderního a avantgardního umění ve střední Evropě. Přináší obsáhlý vhled do kulturních dějin Rakousko-Uherska a nově vzniklých států ustavených po jeho rozpadu v roce 1918. Čtenáře seznámí se středoevropským avantgardním malířstvím, sochařstvím, typografií, fotografií, filmem a scénografií na příkladech tvorby více než stovky autorů, počínaje expresionismem v roce 1908 a konče abstrakcí v roce 1928. 

Vedle dnes již slavných osobností jako Emil Filla, František Kupka, Max Oppenheimer, Oskar Kokoschka, László Moholy-Nagy, Władysław Strzemiński či Anton Jaszusch je pozornost věnována i velkému počtu dalších umělců, spoluvytvářejících dravou atmosféru vzrušené doby a téměř čtyřiceti dobovým časopisům i sborníkům spojujícím jednotlivá středoevropská umělecká centra, jako byly Budapešť, Vídeň, Praha, Krakov, Záhřeb, Bělehrad, Košice, Lvov, Varšava, Vilnius či Novi Sad. 

Na knize pracoval mezinárodní tým složený z více, než dvaceti mezinárodně respektovaných odborníků, jak z jednotlivých nástupnických států Rakouska-Uherska, tak ze Spojených států amerických, několik let. Knihu, obsahující téměř 900 vyobrazení, doprovázejí medailony umělců i časopisů a obsáhlá chronologie.