AKTUALITA | 2. 1. 2018 Návštěvníky Muzea umění čekají letos opravdové lahůdky. Poprvé si v Česku mohou prohlédnout to nejlepší z polské abstrakce. Stoleté výročí rozpadu Rakousko-Uherska připomene mezinárodní projekt Rozlomená doba. Lidé se mohou těšit i na díla portrétisty papeže Františka – Roberta Ferriho.

AKTUALITA | 2. 1. 2018

Rok 2018 bude v Muzeu umění Olomouc rokem velkých výstav. Připomeneme si pompéznost slavností na dvoře císaře Leopolda I. Poprvé si v Česku představíme to nejlepší z polské abstrakce. Prohlédneme si průřez dílem olomoucké kreslířky Inge Koskové či fotografa Jaromíra Funkeho. Stoleté výročí rozpadu Rakousko Uherska pak připomene mezinárodní projekt Rozlomená doba, který zmapuje to nejlepší z umění střední Evropy mezi léty 1908 a 1928. Návštěvníci se mohou těšit i na díla portrétisty papeže Františka – italského malíře Roberta Ferriho. V Arcidiecézním muzea Kroměříž pak hned dva projekty připomenou biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna

Koně v piškotech | Slavnosti na dvoře Leopolda I.
25. 1. – 15. 4. 2018 | Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie

Velikost a krásu slavností na dvoře Leopolda I. (1640–1705) připomene výstava Koně v piškotech, a to včetně unikátního koňského baletu, kterým císař oslavil svou svatbu se španělskou infantkou Markétou. Výstavu, která se do Olomouce stěhuje z kroměřížského zámku, obohatí v Arcidiecézním muzeu například některé dobové grafické listy dokumentující pompéznost císařských slavností. Novinkou bude i unikátní tisk zobrazující slavobránu, kterou v roce 1666 přijížděla budoucí císařovna Markéta Španělská do Vídně.

 

Inge Kosková
8. 3. – 8. 7. 2018 | Muzeum moderního umění | Salon, kabinet

Především příroda a její rozměry a také lidské tělo patří mezi nejčastější náměty tvorby přední české kreslířky – olomoucké výtvarnice Inge Koskové. Pro její práce je příznačné neustálé směřování ke zjednodušení, k minimalistickému pojetí. „Je to pro ni výrazový prostředek meditačních úvah o životě a věcech, se kterými se v něm setkáváme,“ objasňuje kurátor výstavy Ivo Binder.

 

abstrakce.PL / 1945–2017
20. 4. – 19. 8. 2018 | Muzeum moderního umění | Trojlodí

Vůbec poprvé míří do českých zemí výstava, která se komplexně zabývá polskou abstraktní malbou. Návštěvníci Muzea umění Olomouc se tak mohou těšit až na sto šedesát děl nejvýznamnějších polských umělců tvořících od čtyřicátých let 20. století až po současné autory. „Těžištěm výstavy budou díla zapůjčená z významných varšavských a vratislavských soukromých sbírek, které disponují díly těch nejvýznamnějších polských poválečných autorů,“ uvedla kurátorka výstavy Štěpánka Bieleszová.

Roberto Ferri
17. 5. – 7. 10. 2018 | Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie

Výstava představí tvorbu (kresby, skici, obrazy) současného italského umělce Roberta Ferriho. Malíře, který portrétoval například papeže Františka nebo kardinála Miloslava Vlka. Jeho malířský přednes čerpá z výtvarného jazyka starých mistrů (Caravaggio, Bosch, Michelangelo). Pro díla Roberta Ferriho je typický realismus až magického charakteru, který spojuje díla duchovního i světského obsahu.

Knihovna biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna
7. 6. – říjen 2018 | Arcidiecézní muzeum Kroměříž | Galerie

Výstava spolu s katalogem představí nejzajímavější knihy ze sbírky biskupa Lichtensteina. Vedle obsahové skladby knihovny seznámí návštěvníka rovněž s vlastním procesem nabývání knih, jejich vazbou a uložením. Pandán k vázaným knihám budou tvořit prezentované grafické listy, které byly dříve nedílnou součástí knihovny.

Kabinet hudby II.
od 7. 6. 2018 | Arcidiecézní muzeum Kroměříž | Zámecká knihovna

Doba vlády císaře Leopolda I. je spojena s působením olomouckého biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelcorna na kroměřížském zámku, na jehož dvoře působili například Pavel Josef Vejvanovský a Heinrich Ignaz Franz Biber. Nová expozice dává návštěvníkům možnost nahlédnout podobu hudby u císařského dvora, který udával směr a určoval hudební vkus, v kontextu biskupského dvora reflektujícího všechny umělecké aspekty doby a svým záběrem dalece překračujícího regionální hranice. Na vybraných ukázkách pak bude možné pozorovat, jak se vliv císařského dvora šířil a kopírovaly jej dvory církevních i světských hodnostářů. 

Rozlomená doba | Mezi úzkostí a slastí: Zrod soudobého Středoevropana (1908–2018)
20. 9. 2018 – 27. 1. 2019 | Muzeum moderního umění | Trojlodí, salon, kabinet

Rozpad Rakouska-Uherska v roce 1918 a vznik nových státních útvarů přinesl zásadní zlom v uspořádání oblasti ve střední Evropě. Tato změna ovlivnila také komunikaci umělců, zasáhla do jejich lidských a politických postojů, podílela se na proměně námětů a zrodu nových formálních přístupů. Výstava Rozlomená doba se zaměří na zdroje a projevy této dramatické proměny v období zahrnujícím závěrečné desetiletí Rakouska-Uherska a úvodní desetiletí nástupnických států. Jedná se o největší letošní výstavní projekt Muzea umění Olomouc, na němž se podílejí také galerie zemí V4 – Mezinárodní centrum kultury v Krakově, Galerie města Bratislavy a Janus Pannonius Muzeum Pécs.

Stanislav Menšík (1912–1970)
25. 10. 2018 – únor 2019 | Arcidiecézní muzeum Olomouc | galerie

Výstava představí dílo Stanislava Menšíka (1912–1970), malíře ze Svatého Kopečka, umělce velkého talentu a výrazné exprese i dojemné něhy a křehkosti. Těžiště jeho tvorby tkví v křesťanských námětech, věnoval se však také krajinomalbě, zátiší i malířskému záznamu prostých příběhů a útržků života. Nejvýznamnější část jeho práce vznikla ve válečných letech se svérázně interpretovanými ohlasy francouzského malíře Georgese Rouaulta (1871–1958), které silně rezonovaly s Menšíkovým uměleckým názorem.

Jaromír Funke | Avantgardní fotograf
15. 11. – únor 2019 | Muzeum moderního umění | Galerie

Jaromír Funke patří k nejvýznamnějším osobnostem české i světové fotografické avantgardy. Jeho díla jsou zastoupena ve světových sbírkách a nechybí v žádných seriózních dějinách fotografie nebo encyklopediích fotografů. Výstava se zaměřuje výhradně na avantgardní díla, která osobitě a mnohdy velmi progresivně rozvíjejí podněty kubismu, abstrakce, nové věcnosti, konstruktivismu a surrealismu.