AKTUALITA: 11 11 2022 V těchto dnech si připomínáme svatořečení Anežky České, a to je také důvod, proč se na několik dnů vrací relikviář s ostatky této světice z výstavy Posvátné umění v nesvaté době zpět do pražského chrámu sv. Víta.

AKTUALITA: 11 11 2022

V těchto dnech si připomínáme svatořečení Anežky České, a to je také důvod, proč se na několik dnů vrací relikviář s ostatky této světice z výstavy Posvátné umění v nesvaté době zpět do pražského chrámu sv. Víta.

„Naše výstava je plná liturgických předmětů, která stále plní svou funkci, a to je také příklad zmíněného relikviáře. Do Olomouce se však tato součást svatovítského pokladu velmi brzy vrátí,“ slibuje autorka výstavy Šárka Belšíková.

Relikviář v sobě ukrývá kloub dolní čelisti Anežky České, který získal František kardinál Tomášek darem od španělského krále Juana Carlose I. z pokladnice v El Escorialu. Tam se ostatek dostal už v roce 1572, jako dar císaře Maxmiliána II. Vznik relikviáře je pak spojen právě se svatořečením Anežky České. Arcibiskupská konzistoř tehdy oslovila pro jeho zhotovení přední českou zlatnici, sochařku a restaurátorku Alenu Novákovou. Ta respektovala požadavek konzistoře na vytvoření relikviáře v podobě tradiční paprskovité sluncové monstrance, ovšem pojala ji současným výtvarným jazykem a vnesla do této jasné kompozice prvek asymetrie. Stříbrné paprsky částečně zlacené v ohni rozmístila nepravidelně a v různé šířce kolem lunuly. Na štíhlém dříku umístila masivní nodus tvarovaný taktéž nepravidelnými články podobně jako patu relikviáře. Autenticitu sochařského projevu podtrhla přiznanými stopami špachtle, které vznikly při tvarování modelu. Toto pojednání korespondovalo s použitými drahokamy, které ponechala v nebroušeném, přírodním krystalickém tvaru. Výběr drahokamů zvolila charakteristický pro české prostředí – křišťál, záhněda, růženín, ametyst a český granát. 

„Alena Nováková na základě svých dlouholetých zlatnických a šperkařských zkušeností vytvořila výtvarně hodnotný, osobitý a moderní relikviář, aniž by podlehla vlivu historických památek, kterým se jako restaurátorka intenzivně věnovala,“ zdůrazňuje Šárka Belšíková.