TISKOVÁ ZPRÁVA | 2. 6. 2017

TISKOVÁ ZPRÁVA | 2. 6. 2017

Prestižní Mezinárodní visegrádskou cenu převzali 1. června v polské Gdyni ředitel Muzea umění Olomouc Michal Soukup a jeho kolegyně Gina Renotière na zasedání ministrů kultury V4. Toto ocenění obdrželo muzeum zejména za postupné naplňování ideje projektu Středoevropského fóra Olomouc, který počítá se sbírkotvornou, expoziční a publikační činností zaměřenou na výtvarnou kulturu středoevropského regionu po 2. světové válce. 

„Ještě před vyhlašováním jsme navštívili Muzeum Solidarity a Muzeum emigrace v Gdyni. Musím se přiznat, že ta prohlídka mě skutečně zasáhla. Ač jsem to neměl původně v úmyslu, věnoval jsem při slavnostním předání alespoň symbolicky tuto cenu všem umělcům, kteří v bývalém komunistickém bloku nemohli svobodně tvořit, vystavovat a samozřejmě jich díla nebyla zastoupena ani ve veřejných uměleckých sbírkách,“ uvedl ředitel Muzea umění Olomouc Michal Soukup. 

Ocenění získalo olomoucké muzeum zejména díky uskutečňování myšlenky Středoevropského fóra. „Náš projekt, jehož zásluhou jsme postupně do svých sbírek získali stovky uměleckých děl od nejvýznamnějších umělců, představil polský vicepremiér a ministr kultury Piotr Gliński. A já jsem v projevu zmínil, že se nám zatím bohužel nepodařilo získat evropské peníze na tolik potřebnou novostavbu Středoevropského fóra, přestože nám chybí depozitáře, výstavní či knihovní prostory,“ doplnil Soukup.

Muzeum umění Olomouc chystá na příští rok velký výstavní projekt Rozlomená doba, který zmapuje středoevropskou modernu v letech 1908 až 1928. Poprvé se tak setkají díla vytvořená v prostoru bývalého Rakouska-Uherska a přiblíží veřejnosti, jak moc se navzájem, byť i na dálku, ovlivňovali jednotliví umělci, umělecké skupiny a směry. „V Olomouci jsme již v dubnu podepsali memorandum o spolupráci s paměťovými institucemi v Bratislavě, Pecsi a Krakově. Nicméně tady, na setkání ministrů kultury V4, se nám podařilo dostat tento projekt do expertní zprávy i do česko-polské smlouvy, což je pro nás velmi důležité,“ dodal ředitel Soukup.

Součástí visegrádského ocenění je i finanční odměna ve výši 20 tisíc eur, což je něco přes půl milionu korun. „Máme skvělý nápad, že si vytipujeme čtyři významné umělce ze středoevropského prostoru, od každého koupíme jedno dílo a obohatíme jimi sbírky Středoevropského fóra Olomouc. Vše uvážíme a ještě letos to uskutečníme,“ uvedla Gina Renotière.