AKTUALITA | 6. 4. 2017 Stejnojmenná publikace doprovodila loni výstavu Chrám věd a múz, která se věnovala 450. výročí Vědecké knihovny Olomouc. Zatímco výstava se uskutečnila na třech místech – v knihovně, v Muzeu umění a ve Vlastivědném muzeu – oceněnou knihu připravil grafik Muzea umění Vladimír Vaca. Publikaci dominuje iniciála z poloviny 15. století Bible boskovické, na níž Samson zabíjí lva.

AKTUALITA | 6. 4. 2017

Stejnojmenná publikace doprovodila loni výstavu Chrám věd a múz, která se věnovala 450. výročí Vědecké knihovny Olomouc. Zatímco výstava se uskutečnila na třech místech – v knihovně, v Muzeu umění a ve Vlastivědném muzeu – oceněnou knihu připravil grafik Muzea umění Vladimír Vaca. Publikaci dominuje iniciála z poloviny 15. století Bible boskovické, na níž Samson zabíjí lva.

„Jsem rád, že hejtmanství ocenilo tento vskutku prestižní katalog, na jehož vzniku jsme se významnou měrou podíleli,“ řekl k ocenění ředitel Muzea umění Michal Soukup. Kromě grafika Vacy se na vzniku publikace zasloužila jako editorka také historička umění a kurátorka muzea Jana Hrbáčová.

Druhou knihou, která výstavy Chrám věd a múz doprovodila, byly nově zpracované dějiny Vědecké knihovny. 

V Muzeu umění byly loni vystaveny nejcennější exponáty z historických fondů knihovny – rukopisy z 11.–16. století, prvotisky, knižní vazby a rukopisné mapy z 15.–17. století. Mezi nimi i Evangeliář zábrdovický z 11. století, který patří k nejcennějším iluminovaným rukopisům v českých zemích, dva české překlady bible z 15. století – Bibli olomouckou a Bibli boskovickou, jeden z nejrozměrnějších dokumentů v knihovním fondu, Graduál loucký (15. století) nebo prvotisk Boccacciových Slavných žen z 15. století. Jedinečná je rovněž kruhová mapa světa z konce 15. století.

Počátky knihovny sahají do roku 1566, kdy do Olomouce přišli jezuité, založili kolej a pro své studijní potřeby začali budovat bibliotéku.

Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury se letos udílely pojedenácté. Snahou hejtmanství je ocenit a zviditelnit nejlepší kulturní počiny. Do dvorany slávy byl letos za celoživotní přínos uveden světící biskup Mons. Josef Hrdlička.