AKTUALITA: 25 05 2023 Muzeum umění opět uspělo v prestižní soutěži muzeí Gloria musaealis. Kniha Posvátné umění v nesvaté době z naší produkce se stala muzejní publikací roku 2022!
1. místo
Posvátné umění v nesvaté době
Muzeum umění Olomouc

2. místo
Příběh vizovického pečiva
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

3. místo
Ivan Meštrović (1883–1962). Sochař a světoobčan
Galerie Hlavního města Prahy

Zvláštní ocenění:
Jičín v dějinách a plno otazníků
Regionální muzeum a galerie v Jičíně

AKTUALITA: 25 05 2023

Muzeum umění opět uspělo v prestižní soutěži muzeí Gloria musaealis. Kniha Posvátné umění v nesvaté době z naší produkce se stala muzejní publikací roku 2022!

„Máme opravdu velkou radost. Získání této ceny vnímáme nejen jako ocenění práce všech kolegů, kteří se na vzniku knihy podíleli, ale také jako uznání pro umělce a zadavatelé děl, kteří měli odvahu prosadit si moderní sakrální umění v nesvaté době komunistické totality,“ říká spoluautorka knihy i stejnojmenné výstavy Šárka Belšíková.

Katalog je sondou do českých, moravských i slezských kostelů a kaplí, výběrově představuje umělecká díla vznikající v daném období 1948–1989. Hlavním kritériem kurátorského výběru byla především výtvarná kvalita. V knize jsou představeny jak církevní novostavby, tak jejich architektonické úpravy, malby, sochy, vitraje či díla z oblasti uměleckého řemesla. Kniha obsahuje kolem 90 medailonů realizací a asi 90 krátkých medailonů autorů a zadavatelů. 

První část knihy zahrnuje tři teoretické stati. Historik umění Ivo Binder seznamuje čtenáře se situací výtvarného umění v sakrálních prostorech v daném období. Na něj navazuje teolog a historik Michal Sklenář s odborným pojednáním o situaci římskokatolické církve v druhé polovině 20. století. Závěrečná stať, jejímž autorem je historik a teoretik umění Tomáš Mazáč, je zaměřena na situaci výtvarného umění v Českobratrské církvi evangelické. Podstatnou a nejrozsáhlejší částí publikace je však ona řada medailonů od obou kurátorů výstavy Šárky Belšíkové a Ivo Bindera a od historika Michala Sklenáře, které v bohatém obrazovém doprovodu představují konkrétně nejvýznamnější lokality, v nichž díla vznikla, autory uměleckých děl a vybrané zástupce zadavatelů – osobností, které se o vznik realizací zasloužily. Redakci publikace vedla emeritní kurátorka Muzea umění Anežka Šimková a grafickou podobu jí vtělil Petr Šmalec. Svým rozsahem kolem 300 stran a vybavením asi 300 barevnými fotografiemi pořízenými v terénu především muzejními fotografy Markétou Lehečkovou a Zdeňkem Sodomou je kniha významným příspěvkem Muzea umění Olomouc k poznání duchovně orientované umělecké tvorby v nedávné historii naší země.