AKTUALITA | 6. 2. 2015 Jednou z forem zábavné muzejní pedagogiky jsou samoobslužné pracovní listy. Nabízíme je i ke stálé expozici Století relativity v Muzeu moderního umění...

AKTUALITA | 6. 2. 2015

Okřídlený Komenského slogan „škola hrou“ se snaží naplňovat edukační oddělení Muzea umění Olomouc. Jednou z forem zábavné muzejní pedagogiky jsou samoobslužné pracovní listy. Malé i velké děti jejich vyplňování nejen pobaví, ale také se díky nim blíže seznámí s konkrétními exponáty i s dějinami výtvarného umění. Právě takové pracovní listy bezplatně nabízíme i ke stálé expozici Století relativity v Muzeu moderního umění.

„Samoobslužné pracovní listy jsou standardní součástí návštěvnického servisu muzeí a galerií po celém světě. Také v našem muzeu je rodiny s dětmi mohou často využívat,“ konstatovala lektorka a autorka skládačky Proletím stoletím s uměním Michaela Johnová Čapková. Pracovní listy jsou určeny pro školáky nebo předškoláky doprovázené dospělými. „Máme pro ně pět úkolů – od kreslířské rozcvičky přes hledání autorů obrazů a soch až po vymýšlení příběhu k jednomu exponátu,“ naznačila, co děti čeká.

Cílem pracovních listů je podle Johnové Čapkové motivovat malé návštěvníky k tvořivému dívání se na obrazy a sochy a přiměřenou a zábavnou formou přiblížit rozmanitost umění dvacátého století. „Nabídku kreativních doprovodných materiálů ke stálé expozici budeme postupně rozšiřovat, aby návštěvníci měli důvod se k nám do muzea vracet,“ slíbila lektorka.

Kromě pracovních listů ke Století relativity je pro děti otevřený také „kabinet kuriozit“ v Arcidiecézním muzeu Olomouc. Dětská aktivní zóna v salónku v prvním patře muzea je inspirovaná výstavou Speculum Mundi | Sběratelství kláštera premonstrátů na Strahově. Ta představuje mj. ukázky ze strahovského kabinetu kuriozit – například vzácný preparát draka vyrobený z těla rejnoka nebo pásovce devítipásého. Děti si mohou výstavu projít s pracovním listem a budou-li chtít, mohou si nějaké fantastické zvíře sami nakreslit.