AKTUALITA | 7. 4. 2017 Přes padesát obrazů z arcibiskupské sbírky mohli během dvou uplynulých let odborníci zrestaurovat společně s třiceti kusy nábytku a textilií na kroměřížském zámku. Záslužný projekt umožnily především miliony korun z fondů EHP (Norsko, Lichtenštejnsko a Island).

AKTUALITA | 7. 4. 2017

Třiapadesát obrazů vzácné arcibiskupské sbírky na kroměřížském zámku opět září novotou. Společně s třiceti kusy nábytku a textilií je po dva roky restaurovali odborníci díky téměř patnácti milionům korun z fondů EHP (Norsko, Lichtenštejnsko a Island). Milion korun navíc přidal Zlínský kraj a půl milionem korun přispělo i město Kroměříž. 

Kroměřížské zámecké sbírky patří k nejvýznamnějším kolekcím starého umění v evropském kontextu. „Velmi proto vítám každý, mnohdy i drobný, pokus o její rehabilitaci. V tomto konkrétním případě se však jednalo o mimořádný restaurátorský počin, který nejenže výrazným způsobem přispěl k oživení mnoha exponátů, ale také zajistil jejich dlouhodobou stabilitu formou mnoha opatření, z nichž nejviditelnější jsou klimastabilní rámy u cenných deskových obrazů,“ uvedl Ondřej Zatloukal, zástupce ředitele Muzea umění Olomouc, které umělecké sbírky spravuje.

Původní projekt s celkovými náklady 18,7 milionu korun si kladl skromnější cíle. „Zahájen byl před dvěma lety a původně zahrnoval 36 obrazů a 28 kusů historického nábytku ze zámeckého inventáře, určených k restaurování, a také pořízení klimastabilních rámů, vitríny s aktivním řízením klimatu pro vystavování mimořádně cenných děl,“ popsal projektový manažer olomouckého arcibiskupství Štěpán Sittek. Loni na jaře bylo možné díky finančním úsporám projekt rozšířit o restaurování dalších deseti obrazů a pořízení dalšího vybavení k uchovávání sbírek.

„Uskutečnění projektu Obnova vybraných obrazů a nábytku Arcibiskupského zámku v Kroměříži představuje bezesporu nejrozsáhlejší restaurátorskou obnovu zámeckých sbírek za několik posledních desetiletí,“ potvrdil olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který při slavnostním zakončení restaurátorského projektu obdržel symbolicky klíče od zámku, protože arcibiskupství se po mnoha letech stalo opět jeho majitelem.

O tom, že právě ukončený projekt opět více zatraktivní zámek pro návštěvníky, nepochybuje jeho kastelán Martin Krčma. „Restaurované obrazy i historický nábytek se objeví na prohlídkových okruzích a návštěvníci Arcibiskupského zámku si tak díky tomuto projektu budou moci prohlédnout další cenná díla z bohatých sbírek, které jsou na zámku uchovávány,“ dodal Krčma.

Správa kroměřížského zámku je svým způsobem raritou, protože zde ve shodě spolupracují odborníci z různých institucí. Majitelem je Arcibiskupství olomoucké, umělecké sbírky spravuje Muzeum umění Olomouc a o nemovitosti se stará Územní památková správa Národního památkového ústavu Kroměříž. „Ta symbióza je svým způsobem logická, protože nás všechny spojuje láska k umění,“ glosoval spolupráci ředitel kroměřížského NPÚ Jan Slezák. 

Norský chargé daffaires Vegar Andreassen přislíbil, že jeho země bude obdobné projekty nadále podporovat. „Sledujeme tím dva cíle: jednak chceme přispět k vymazání ekonomických a sociálních rozdílů v Evropě a zároveň tak posilujeme česko-norské vztahy. A myslím, že se to daří,“ dodal Andreassen.