PROJEKT NAHRÁNO-OTEVŘENO PŘINÁŠÍ SBORNÍK VĚNUJÍCÍ SE DIGITALIZACI V PRAXI

Digitalizace knih na pracovišti Muzea umění Olomouc na zámku v Kroměříži v rámci projektu Nahráno-Otevřeno
Digitalizace knih na pracovišti Muzea umění Olomouc na zámku v Kroměříži v rámci projektu Nahráno-Otevřeno

Muzeum umění Olomouc mělo díky čtyřletému projektu Nahráno – Otevřeno. Digitalizace, zpřístupnění a edukativní využití uměleckých sbírek v paměťových institucích jedinečnou možnost nejen digitalizovat vybrané části svých kmenových sbírek a sbírek Arcibiskupství olomouckého, ale také na svých odborných pracovištích v Olomouci a v Arcibiskupském zámku v Kroměříži vybudovat zcela nové digitalizační linky. Právě tato zkušenost byla zohledněna na závěrečné konferenci k projektu konané 11. října 2023 v Olomouci. Nyní vám předkládáme sborník, který z ní vychází, jeho jednotlivé texty popisují nejen přípravu MUO na tento náročný projekt, ale i jeho realizaci včetně výzev plynoucích ze zavedení procesu digitalizace sbírek do jejího provozu do budoucna.

V tomto sborníku popíšeme fáze digitalizace sbírek tak, jak jsme si je nastavili na digitalizačních linkách v Muzeu moderního umění v Olomouci a v Arcidiecézním muzeu v Kroměříži. Současně uvedeme výhody strategického a udržitelného začlenění digitalizace do běžného provozu institucí tohoto typu. Přitom máme na paměti specifika sbírek a pracovních postupů, jež se v každém muzeu a galerii přirozeně liší. Z toho plyne potřeba uzpůsobit si příklad řešení z Muzea umění Olomouc pro situaci a potřeby každé instituce individuálně.

NAHRÁNO – OTEVŘENO. DIGITALIZACE V PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍCH V PRAXI