AKTUALITA | 7. 1. 2022 Co je úkolem mezinárodního projektu Nahráno – Otevřeno a kdo se na něm podílí? To vše vám objasní nový videoklip, který na konci roku vznikl v Muzeu umění Olomouc.

AKTUALITA | 7. 1. 2022

Mezinárodní projekt Nahráno-Otevřeno má za cíl digitalizovat movité kulturní dědictví a následně jej za využití interaktivních online nástrojů zpřístupnit co největší části veřejnosti. Podílí se na něm kromě Muzea umění Olomouc, Moravská zemská knihovna, Knihovna Akademie věd ČR a Národní archiv Islandu, a to za finanční podpory Fondů EHP a Norska.