AKTUALITA |20. 7. 2018 Přivést mladé lidi do muzea a pomocí moderní techniky jim přiblížit umění, to byl jeden z cílů unikátního projektu HEART. Naši lektoři v něm společně se studenty hejčínského gymnázia pomocí muzejních tabletů vytvořili například interaktivního audioprůvodce.

AKTUALITA |20. 7. 2018

Díky projektu NAKI II: Za chrám, město a vlast. Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy získalo Muzeum umění Olomouc k dispozici pro edukaci tablety. Především je v nich nahraná aplikace Sen biskupa Karla určená primárně pro rodiny s dětmi a plní funkci samoobslužného hravého průvodce po stálých expozicích Arcidiecézního muzea Olomouc a Arcidiecézního muzea Kroměříž. Dále v rámci výzkumného projektu lektoři hledají cestu, jak efektivně zapojit tablety do animačních programů.

S cílem navázat hlubší spolupráci a najít studenty s motivací stát se „pokusnou třídou“ byla oslovena skupina středoškoláků z Gymnázia Olomouc-Hejčín Ing. Mgr. Hany Vackové. První setkání probíhalo formou brainstormingu a studenti i sami navrhovali, jak by se s tablety dalo nejlépe pracovat. Jako nejlepší varianta se dle jejich tematického plánu následně jevila pravidelná měsíční setkání (listopad 2017 – červen 2018) v Muzeu umění Olomouc ve stálé expozici výtvarného umění 20. století: Století relativity.

Lektoři projektu Lenka Trantírková a David Hrbek byli velmi mile překvapeni tím, jak se studenti k celému projektu postavili a jakým tvůrčím způsobem během setkávání k práci po celou dobu přistupovali. Sami i na počátku spolupráce vymysleli název a zpracovali logo projektu HEART.  Je to důmyslná zkratka počátečních písmen slova HEjčín a anglického překladu slova umění – ART.

Závěrečným úkolem studentů bylo zpracovat a namluvit audioprůvodce týkajícího se šesti autorů zastoupených v expozici Století relativity. Jednou z rovin audionahrávky byly i pokyny pro návštěvníky, kdy se studenti inspirovali výtvarníkem a literátem Ladislavem Novákem a jeho knihou Receptář / 9 návodů, jak se chovat před obrazy a vytvořili na vybraná díla vlastní „recepty“.

„Citili jsme se v Muzeu umění jako doma, pohybovali jsme se tam samozřejmě, hodně jsme se dozvěděli, libil se nám Sen biskupa Karla, nejvíce jsme se museli zapojit, když jsme dělali audioprůvodce, byli jsme dobrá parta,“ zmiňují studenti. „A projekt byl super, jelikož jsme dokázali zjistit něco více než z učebnic, zkusili jsme si práci, kterou nemáme jen tak šanci dělat, a navíc to bylo dost srandy.:)“ 

„Třídy, které navštěvují programy našeho edukačního oddělení pravidelně, si vytvářejí do budoucna mnohem lepší vztah ke kulturnímu dědictví, dokáží umění lépe porozumět, mluvit o něm, diskutovat a jsou schopni lépe vnímat  širší souvislosti,“ míní lektorka. 

Audioprůvodce bude součástí interaktivní procházky, která seznámí návštěvníky s oběma muzejními budovami a její trasa povede po interaktivních zónách krátkodobých i stálých výstav. Byla spuštěna od 1. července 2018 díky aplikaci Actionbound/Muzejní rally? Jedem!. Aplikaci tvoří kvízové otázky a aktivity, které naplno využívají výhody mobilního telefonu. Návštěvníci budou natáčet krátká videa, audio či fotit. Aplikaci je možné si stáhnout na Google Play či na App Store přímo na pokladnách obou muzeí, ale můžete se připravit předem a stáhnout si ji doma. Pak stačí jen před začátkem prohlídky naskenovat QR kód a vydat se na cestu.