AKTUALITA | 27. 6. 2019 Studenti zapojení do projektu Art and Contemporary Me (ArtCoMe) získali za své animované klipy, které vznikly v rámci mezinárodního setkání studentů v Olomouci, čestné ocenění na přehlídce muzejních filmů Musaionfilm 2019.

AKTUALITA | 27. 6. 2019

Přehlídka muzejních filmů Musaionfilm 2019 v Uherském Brodě představila veřejnosti také výstupy projektu ArtCoMe. Animované studentské klipy si dokonce odnesly čestné uznání odborné poroty.

Již 22. ročník přehlídky muzejních filmů se konal pod záštitou Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Mezi představenými projekty bylo zastoupeno i ArtCoMe v podobě čtyř animovaných klipů, které vytvořili studenti během mezinárodního setkání v Olomouci v listopadu 2018.

Studentské klipy byly věnovány společensko-historickým tématům, která zapadají do časového rámce výstavy Rozlomená doba 1908–1928 a zároveň májí národní či regionální charakter. Diváci filmové přehlídky se tak seznámili s příběhem legionářských dětí, proměnami porcelánky Zsolnay, osudy varšavských kin i s modernizací města Bratislavy v daném časovém období. K vybraným tématům studenti vytvořili také články na Wikipedii, reportáže, novinové články a návrhy plakátů.

Projekt ArtCoMe zaujal i odbornou porotu, která hodnotila třicet pět soutěžních snímků a rozdala celkem čtrnáct ocenění. 

„Porota se velmi zajímala i o celkovou koncepci mezinárodního vzdělávacího programu a ocenila vysokou úroveň studentských prací,“ uvedla manažerka Eva Jurečková, která v Uherském Brodě projektový tým zastupovala.

ArtCoMe je mezinárodní projekt zaměřený na silnou a jedinečnou zkušenost jednotlivce s uměleckými díly. Tuto zkušenost primárně zprostředkovává společná tvůrčí činnost publika s odborníky, narušující hranici mezi tzv. laickým a profesionálním uměním. Projekt zahrnuje putovní výstavu Rozlomená doba. Avantgardy ve střední Evropě, mezinárodní vzdělávací program pro studenty a jejich mentory, národní vzdělávací programy, odborné publikace a konference.