AKTUALITA | 17. 3. 2015 Exkluzivní nabídku máme pro návštěvníky výstavy Speculum Mundi. Vstupenka zakoupená v Arcidiecézním muzeu Olomouc Vás opravňuje k bezplatné prohlídce Strahovské obrazárny a historických sálů Strahovského kláštera...

AKTUALITA | 17. 3. 2015

Exkluzivní nabídku máme pro návštěvníky výstavy Speculum Mundi | Sběratelství kláštera premonstrátů na Strahově. Vstupenka zakoupená od posledního března do 26. dubna v Arcidiecézním muzeu Olomouc Vás opravňuje k bezplatné prohlídce Strahovské obrazárny a historických sálů Strahovského kláštera. Nabídka platí recipročně, majitelé strahovských vstupenek mají volný vstup na olomouckou výstavu.

Výstava Speculum Mundi představuje v pestrém výběru sbírku kláštera premonstrátů v Praze na Strahově, která je jednou z nejvýznamnějších církevních kolekcí v České republice. V Arcidiecézním muzeu jsou reprezentativně zastoupeny všechny strahovské soubory, tedy umění, literatura, hudba i kabinet kuriozit. Bezmála dvě sta exponátů bude k vidění do 26. dubna.

Při příležitosti výstavy se zástupci muzea a Královské kanonie premonstrátů na Strahově dohodli na reciproční spolupráci. Od 31. března do 26. dubna umožní jednorázový vstup zdarma návštěvníkům, kteří předloží vstupenku zakoupenou ve stejném termínu v partnerské instituci. Vstupné na prohlídku Strahovské obrazárny, která představuje české a evropské umění od gotiky k romantismu, přitom činí 100 korun, vstupenka do Arcidiecézního muzea stojí 70 korun.

Výstavu Speculum Mundi také doplňuje bohatý doprovodný program. Už ve čtvrtek 26. března v 18 hodin si můžete v sálu Mozarteum vyslechnout přednášku kurátora sbírek Strahovského kláštera Libora Šturce o Strahovské obrazárně, v úterý 14. dubna od 18 hodin pak bude správce sbírky rukopisů Strahovské knihovny Jan Pařez hovořit nejen o knižní a rukopisné kolekci, ale také o historickém knihovním nábytku, glóbech a kuriózních sbírkových předmětech.