04 11 2023
Muzeum moderního umění
Fotografie stálé expozice Století relativity
Století relativity

V devadesátiminutovém programu budou mít  návštěvníci možnost účastnit se řízené diskuse u vybraných exponátů ze stálé expozice Století relativity, kterou povede a společnou analýzu bude řídit lektor MUO David Hrbek. Mezi artefakty budou například obrazy Jana Knapa, Milana  Kunce, Victora Vasarelyho, Jiřího Koláře a dalších.