TAJEMSTVÍ VTĚLENÍ BOŽÍHO SLOVA

16 04 2024
18:30
Arcidiecézní muzeum Olomouc
Přednáška
Dorota Sadovská: Svatý Řehoř
Dorota Sadovská: Svatý Řehoř

Tajemství vtělení Božího Slova je jednou ze základních pravd křesťanské víry. Pojem vtělení Boha se neobjevil ani ve Starém zákonu, ani v jiných nekřesťanských náboženstvích, a není možné se k němu dopracovat ani pomocí čistě rozumových úvah. Jazykem vtělení je nejvýstižnějším způsobem vyjádřená samotná podstata křesťanství. Kontemplací tajemství vtěleného Božího Slova se nám odkrývá nejen nová tvář Boha, ale i nový pohled na člověka. Více vám prozradí během své přednášky Justína Ivana Kostúrová.

Přednášce bude předcházet komentovaná prohlídka výstavy Doroty Sadovské Hrdina nosí brnenie, svätec je nahý, kterou povede sama autorka.