RAHČAN - ELLA’S RIOT / RAHČAN – ELLA SE BOUŘÍ

06 04 2024
11:30
CENTRAL
Film
JEDEN SVĚT OLOMOUC: RAHČAN - ELLA’S RIOT / RAHČAN – ELLA SE BOUŘÍ
JEDEN SVĚT OLOMOUC: RAHČAN - ELLA’S RIOT / RAHČAN – ELLA SE BOUŘÍ
KLUB MLADÉHO DIVÁKA ARTER

JEDEN SVĚT OLOMOUC

Ella patří k národu Sámů, původnímu obyvatelstvu severní Evropy. Zároveň je popovou hvězdou a aktivistkou, které záleží na ochraně sámského kulturního dědictví i severských ekosystémů.

V horách na severu Norska, odkud Ella pochází, se kromě jedinečného přírodního bohatství nacházejí i rozsáhlé zásoby mědi. Když norská vláda vydá povolení v oblasti těžit a úchvatnému fjordu hrozí zamoření toxickým odpadem, Ella se rozhodne jednat a postaví se do předních řad protestního hnutí. Jedinou cestou, jak dosáhnout zastavení těžby, se ukazuje být občanská neposlušnost. Úspěšná mladá hudebnice se stává aktivistkou usilující o respekt k planetě a přírodě a dostává se tak do konfliktu se zájmy těžebních společností. Film rámovaný sámským elektropopem zároveň nahlíží do komunity Sámů, historie jejich nucené asimilace, ale i vůle zachovat své tradice a své přirozené prostředí.

Rahčan – Ella se bouří / Anne Marte Blindheim / Norsko / 2022 / 59 min.