PREMONSTRÁTSKÁ KANONIE HRADISKO

08 11 2023
Arcidiecézní muzeum Olomouc
Klášter Hradisko
Klášter Hradisko
  • Přednáška Martina Pavlíčka
  • Arcidiecézní muzeum Olomouc

Rozsáhlý, urbanisticky pojatý komplex premonstrátské kanonie Hradisko u Olomouce se ve své barokní podobě utvářel téměř sto let. Jeho základ však tvoří „roštový“ půdorys koncipovaný vídeňský dvorním architektem Giovannim Pietrem Tencallou (1629–1702). Stavbě, evokující duchovní pevnost, dominovaly hmoty kostela a prelatury se slavnostním sálem, která byla přidána jako poslední ve dvacátých letech 18. století.