POUTNÍ KOSTEL NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE NA SVATÉM KOPEČKU

22 11 2023
19:00
Arcidiecézní muzeum Olomouc
Přednáška
Poutní kostel Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce
Poutní kostel Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce

Poutní místo na Svatém Kopečku, formované od roku 1629, získalo svou monumentální podobu v letech 1669–1679. Přednáška se zaměří na typ, podobu a výzdobu tehdy vzniklého kostela podle projektu Giovanniho Pietra Tencally (1629–1702) a zařadí ho do kontextu evropské barokní architektury. Pozornost bude věnována také stavebním úpravám premonstrátské rezidence a průčelí kostela v první třetině 18. století.