05 11 2023
14:00
Arcidiecézní muzeum Olomouc
Komentovaná procházka
Olomouc
Olomouc

Vydejte se s námi do ulic Olomouce a poznejte místa, která jsou spjata s životem a mučednickou smrtí sv. Jana Sarkandera. Průvodkyní vám bude Simona Jemelková, autorka výstavy Jan a Jan věnující se výtvarnému zobrazování Jana Nepomuckého a Jana Sarkandera.

Josef František Wickart, Apoteóza sv. Jana Sarkandera, 1721/1724, olej, plátno, Muzeum umění Olomouc