OTEVŘENÝ ATELIÉR: PÍSMEM MALOVANÉ

27 03 2024
15:00 - 18:00
Muzeum moderního umění
Workshop pro děti
Otevřený ateliér

Malovat nemusíme jen štětci, ale můžeme využít různých nástrojů a technik. Vydejte se s dětmi do muzea načerpat inspiraci na výstavu László Laknera, kde si nejen prohlédnete písmem malované obrazy, ale rovnou si tuto techniku malby budete mít příležitost vyzkoušet v Otevřeném ateliéru.

VSTUP VOLNÝ