OTEVŘENÝ ATELIÉR: MŮŽE BÝT MYŠLENKA UMĚNÍ?

03 04 2024
15:00 - 18:00
Muzeum moderního umění
Workshop pro děti
Otevřený ateliér

Je uměním výsledek umělcova snažení, proces tvorby nebo už jen samotná myšlenka? Moderní umění můžeme vnímat různě, a dokonce se nám nemusí líbit. Tentokrát se v ateliéru zaměříme na díla, u kterých převažuje obsah nad formou. Těšit se můžete na tvorbu, kde se pokusíme zapojit všechny smysly. VSTUP VOLNÝ