OSLAVA OBYČEJNÝCH VĚCÍ / SOUČASNOST: LIQUID DESIGN

19 03 2024
17:00
Muzeum moderního umění
Přednáška
Architekt Martin Kovařík během přednášky v MUO
Architekt Martin Kovařík

Současná společnost doznává rapidních změn. V oblasti sociologie byly definovány nové generace, ve filozofii zase současné fáze postmoderní společnosti. Zygmunt Bauman a Umberto Eco definovali pojem „tekutá modernita“. Průmyslový design přebírá podobné rysy. Evidentní je proměna z klasických parametrů a zásad „dobrého designu“, definovaných D. Ramsem, do „tekutého” stavu. Díky srovnání filozofických pojmů s pojmy v oblasti designu můžeme nazvat postmoderní design „tekutým“. Mění se postavení designu? Jedná se o postmodernu, nebo o novou (tekoucí) modernitu? Na to všechno odpoví během své přednášky architekt Martin Kovařík.