Moment Olomouc

23 02 2024
10:00 - 12:00
Muzeum moderního umění
Přednáška
Trienále SEFO 2024
Trienále SEFO 2024

V tomto týdnu probíhá pod hlavičkou Trienále SEFO 2024 a ve spolupráci se statutárním městem Olomouc workshop studentů architektury brněnské FA VUT. Budoucí architekti navazují dílčí sondou “Blahoslavení chudí” na loňský projekt s názvem Chudina Olomouc, který získal Cenu Bohuslava Fuchse. Studenti vedení architekty Vojtěchem Jemelkou a Janem Mléčkou prozkoumají témata související s černými dírami města, s chudobou v jejích nejrůznějších podobách, ve městě, za jeho hranicemi ale i obecně. První výstupy tohoto projektu pak veřejně odprezentují v pátek mezi 10:00 a 12:00 v Muzeu moderního umění! VSTUP VOLNÝ