MAŘATKŮV ODUŠEVNĚLÝ SOCHAŘSKÝ PORTRÉT ANTONÍNA DVOŘÁKA 

09 11 2023
Muzeum moderního umění
Přednáška
Antonín Dvořák
Antonín Dvořák

Podobu Antonína Dvořáka známe velmi dobře díky mnoha fotografiím. Do historie portrétování tohoto skladatele však patří i výtvarná díla: kresby, malby, grafiky a sochy. Ve sbírkách MUO se nachází exemplář sochařského portrétu Antonína Dvořáka, který se od obvyklých sochařských portrétů nesmírně liší. Autor busty Josef Mařatka ztvárnil Dvořáka ve chvíli tvůrčího soustředění se zavřenýma očima, jako člověka, který myslel hudbou. Při práci na bustě Mařatka usiloval o „oduševnění, kdy se nesmí zůstat na povrchu“. Spolu s představením vzácné a zcela nekonvenční busty ze sbírek MUO je na místě připomenout i Dvořákovo silné pouto k Olomouci. Přednáška Jana Kachlíka bude navíc doplněna živým hudebním provedením Dvořákových skladeb, jež v Olomouci kdysi zazněly za přímé spoluúčasti skladatele v roli interpreta.