DOROTA SADOVSKÁ: HRDINA NOSÍ BRNENIE, SVÄTEC JE NAHÝ

07 03 2024
18:30
Arcidiecézní muzeum Olomouc
Vernisáž
Dorota Sadovská: Modrozelený Kristus s ranami
Dorota Sadovská: Modrozelený Kristus s ranami

Dorota Sadovská je jednou z hlavních představitelek současné slovenské figurální malby, působí však také na poli fotografie, videoartu, prostorových instalací i performance. S velkou úctou a zároveň novátorsky uchopila zobrazování tradičních křesťanských postav – Krista, Panny Marie, svatých i andělů. Zpravidla monochromatické postavy, jejichž modely jsou konkrétní lidé, pojímá Dorota minimalisticky, bez atributů, šatů i vlasů –pouze tělo, výmluvná, někdy expresivní řeč gest i pohledu a neobvyklý způsob zachycení figur z nadhledu jakoby z Boží perspektivy. VSTUP VOLNÝ