ALMA A OSKAR

01 11 2023
Arcidiecézní muzeum Olomouc
Film
Das Filmfest Alma a Oscar

Na jaře roku 1912 se Alma Mahlerová, nedávno ovdovělá Grande Dame vídeňské společnosti, pouští do románku s enfant terrible umělecké scény, expresionistickým malířem Oskarem Kokoschkou. Vášnivý vztah se rychle mění ve hru o moc a závislost. Zatímco Oskar klade rovnítko mezi lásku a bezpodmínečnou oddanost a majetnictví, Alma se zdráhá ztělesnit pouze roli múzy a matky.

Drama | Rakousko – Česká republika – Německo – Švýcarsko | 2022 | 88 min. | režie: Dieter Berner