Archiv

Archiv Muzea umění Olomouc provádí zejména dokumentaci materiálů vážících se k výtvarnému životu v Olomouci a jeho okolí a archivuje pozůstalosti významných výtvarných umělců a osobností Olomoucka. Je zde uložena a vedena také fotografická a restaurátorská dokumentace se vztahem k jednotlivým budovám muzea a sbírkovým fondům muzeem spravovaným. Úkolem tohoto odborného pracoviště je dokumentace historie instituce, archivace materiálů vážících se k její výstavní činnosti, včetně mimořádných akcí a událostí s muzeem souvisejících.

Významné postavení mezi archivními fondy MUO zaujímá fotoarchiv, ve kterém je kromě postupně digitalizovaných sbírkových předmětů uložena rovněž fotodokumentace výstav a akcí MUO.

Svou činností navazuje archiv MUO na archiv Galerie výtvarného umění Olomouc, která byla do roku 1989 podřízena Vlastivědnému muzeu v Olomouci.

Pracoviště informace o výtvarném životě na Olomoucku nejen průběžně odborně zpracovává a dlouhodobě uchovává, ale také zpřístupňuje odborné veřejnosti. Studium archivních materiálů je badatelům umožněno po domluvě nebo na základě písemné žádosti.

Kontakt
  • Mgr. Sabina Prokschová, archivářka MUO | dokumentátorka
  • T:  585 514 206
  • E:  prokschova@muo.cz

Významné postavení mezi archivními fondy MUO zaujímá fotoarchiv, ve kterém je kromě postupně digitalizovaných sbírkových předmětů uložena rovněž fotodokumentace výstav a akcí MUO.

Svou činností navazuje archiv MUO na archiv Galerie výtvarného umění Olomouc, která byla do roku 1989 podřízena Vlastivědnému muzeu v Olomouci.

Pracoviště informace o výtvarném životě na Olomoucku nejen průběžně odborně zpracovává a dlouhodobě uchovává, ale také zpřístupňuje odborné veřejnosti. Studium archivních materiálů je badatelům umožněno po domluvě nebo na základě písemné žádosti.

Kontakt
  • Mgr. Sabina Prokschová, archivářka MUO | dokumentátorka
  • T:  585 514 206
  • E:  prokschova@muo.cz
Pohled na spisy v archivu MUO
Archiv MUO
Pohled na spisy v archivu MUO
Archiv MUO