AKTUALITA | 20. 10. 2016 Soubor více než dvou set fotografií předních českých autorů vystaví od 29. října 2016 Muzeum opolského Slezska v Opolí. Výstavu nazvanou Na první pohled / Výběr z české fotografie 20. a 21. století připravilo Muzeum umění Olomouc ve spolupráci s historikem fotografie Vladimírem Birgusem z Institutu tvůrčí fotografie v Opavě.

AKTUALITA | 20. 10. 2016 

Soubor více než dvou set fotografií předních českých autorů vystaví od 29. října 2016 Muzeum opolského Slezska v Opolí. Výstavu nazvanou Na první pohled / Výběr z české fotografie 20. a 21. století připravilo Muzeum umění Olomouc ve spolupráci s historikem fotografie Vladimírem Birgusem z Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Jednu z největších přehlídek české fotografie v Polsku doprovází reprezentativní publikace.

Výstava, která se koná pod záštitou velvyslance České republiky v Polské republice Jakuba Karfíka, poskytne podle kurátorky Štěpánky Bieleszové pohled na vývoj fotografické tvorby v českých zemích ve 20. i 21. století. „Výběr tvoří dvě stě dvacet fotografií od čtyřiatřiceti autorů. Zahrnuje díla světoznámých klasiků, jakými jsou František Drtikol, Jaromír Funke, Jaroslav Rössler nebo Josef Sudek, fotografie významných poválečných tvůrců, například Miroslava Háka, Viléma Reichmanna, Jana Saudka nebo Emily Medkové, ale také současné autory Jindřicha Štreita, Viktora Koláře, Ditu Pepe, Milenu Dopitovou nebo Pavla Máru,“ vyjmenovala Bieleszová.

Fotografie pocházejí ze sbírky Muzea umění Olomouc, které vlastní třetí největší veřejnou fotografickou kolekci u nás, z archivu Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, ze soukromých sbírek a z majetku žijících autorů. Výstava je rozdělena do několika celků. Kolekci fotografické avantgardy pro výstavu připravil Vladimír Birgus, který také sestavil soubor z děl současné generace. Birgus je také kurátorem dílčí samostatné expozice Dity Pepe, Jindřicha Štreita a Viktora Koláře. Štěpánka Bieleszová je autorkou části týkající se české fotografie čtyřicátých až sedmdesátých let minulého století a sestavila také soubor experimentálních fotografií ze šedesátých let od autorů sdružených v olomoucké skupině DOFO.

Jak Bieleszová zdůraznila, jedná se o první soubornou přehlídku české fotografie v krajském městě Opolského vojvodství, které je partnerským regionem Olomouckého kraje. Muzeum opolského Slezska přitom pravidelně participuje na pořádání mezinárodních přehlídek v rámci Opolského festivalu fotografie a výstava Na první pohled bude letos jeho součástí.

Výstavu, která potrvá do 29. ledna příštího roku, doprovází bezmála dvousetstránková publikace v polštině, češtině a angličtině, jejímiž autory jsou Štěpánka Bieleszová a Vladimír Birgus. Na její vydání přispěli Ministerstvo kultury České republiky, Olomoucký kraj a Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě a Muzeum opolského Slezska v Opolí.

Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc se již podobné přehlídky dočkala v roce 2015 ve švédské Landskroně.