AKTUALITA | 8. 4. 2020 Central European Art Database zkráceně CEAD je online databáze Muzea umění, která vám představuje to nejlepší z moderního středoevropského umění. Jak s ní zacházet a jak se v ní pohybovat vám prozradí kurátor Jakub Frank.

AKTUALITA | 8. 4. 2020

Určitě jste už jste slyšeli o Central European Art Database – CEAD. Jde o projekt Muzea umění, který mapuje umění střední Evropy 20. století, tuto oblast pokrývá v širokém slova smyslu – jako specifickou historickou, kulturní a sociální enklávu mezi západem a východem. 

Účelem této databáze je pak systematizace a správa velkého množství dat, které uživateli umožňují volný a přehledný pohyb mezi vloženými údaji. CEAD využívá formu databáze k systematizaci informací o umělcích a uměleckých dílech a k vytváření virtuálního modelu středoevropského kulturního prostoru, čímž posouvá ryze praktický systém uspořádávání dat na úroveň imaginace a kontextuálního čtení.

Jak se v tomto systému pohybovat a jak CEAD využívat, to už vám prozradí kurátor Jakub Frank.