Posvátné umění v nesvaté době | České sakrální umění 1948-1989

27 10 2022 - 09 04 2023
Muzeum moderního umění: Trojlodí

Křesťanství bylo v historii významným inspiračním zdrojem a iniciátorem vzniku výtvarných děl. Sakrální umění v sobě zahrnovalo všechna výtvarná odvětví a reprezentovalo hlavní myšlenkové proudy doby. Nástup komunistického režimu po druhé světové válce vedl mimo jiné k naprostému potlačení křesťanských církví a s ní i výtvarných projevů s duchovním obsahem. Přesto a navzdory této době vznikaly sakrální realizace vysoké výtvarné a teologické úrovně, na které se soustředí tento výstavní projekt. Výběrově se představí díla ze sakrálních prostor křesťanských církví, jež ukáží, jak novodobé výtvarné přístupy pronikaly do kostelních interiérů, například v pracích Ludvíka Kolka, Mikuláše Medka, Otmara Olivy, Miroslava Rady, Miloslava Troupa, Vojmíra Vokolka a dalších.

Dosud jen dílčím způsobem zpracované téma v dějinách českého výtvarného umění seznámí návštěvníky s realizacemi z různých výtvarných oblastí, jež jsou mnohdy dodnes součástí liturgických prostor. Tato "živá" díla mohou být jen výjimečně vytržena a  přenesena do výstavních sálů, proto budou v expozici zastoupena přípravnými kresbami, architektonickými plány, návrhy a fotografiemi. Prezentovány budou též ukázky realizovaných i nerealizovaných architektonických projektů novostaveb a úprav kostelů od architektů Jaroslava Čermáka, Tomáše Černouška, Jana Sokola, Lubomíra Šlapety. Výstava se zaměří mimo domácí scénu také na původem české výtvarníky působící v daném období v zahraniční, např. Zbyňka Sekala, Jana Koblasu, Josefa Šímu, Otto Herberta Hajeka ad.   

Ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů vyjde k výstavě katalog s bohatým fotografickým doprovodem zahrnující vybrané výtvarné a architektonické realizace.  

Autoři: Šárka Belšíková, Ivo Binder
Spolupráce: Ústav pro studium totalitních režimů a PhDr. ThLic. Michal Sklenář, Ph.D. et Ph.D.

Foto: MUO / Markéta Lehečková, Zdeněk Sodoma

Fotogalerie
Dačice, Kostel sv. Vavřince

interiér, Karel Rechlík, vitráž Anděl, realizace J. Klaška, 1988

Hustopeče, kaple sv. Rocha

interiér kaple, Ludvík Kolek, vitráže, liturgická úprava, nástěnné malby, 1964-1965

Jedovnice, kostel sv. Petra a Pavla

interiér, Mikuláš Medek, oltářní obraz, Jan Koblasa, rám oltářního obrazu, 1963

Kněždub, kostel sv. Jana Křtitele

Vojmír Vokolek, Křest Krista, 1964, nástěnná malba v presbytáři.

Olešnice, kostel sv. Vavřince

relikviář pro ostatky českých světců, Jan Sokol, 1949

Pitín, kostel sv. Stanislava

Miloslav Troup, Ukřižování, zastavení křížové cesty, 1958, podmalba na skle, plátkové zlato.

Senetářov, kostel sv. Josefa

Ludvík Kolek, 1968-1971

Šternberk, bývalý augustiniánský klášter

Otmar Oliva, sv. Leopold Mandič, 1986-1987, bronz, olovo

Tichá, kostel sv. Mikuláše

Lubomír Šlapeta, 1976

Třešť, kostel sv. Martina

Jan Exnar, Maria, Jako Panna a Matka je vzor církve, 1988, vitráž, malované sklo, olovo.

Uherský Brod, Chrám Mistra Jana Husa (Církev československá husitská)

Jiří Beránek, Ukřižovaný, 1972, dřevo


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30 - 17.00

Středa | 28. 9. 2022

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

10 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies