AKTUALITA | 17. 8. 2020 Poslední ze série letních scénických čtení v MUO představí knihu Jana Němce Dějiny světla, biografický román o Františku Drtikolovi. Číst bude herec Robert Mikluš.

AKTUALITA | 17. 8. 2020

Čtvrté a poslední scénické čtení tohoto léta čeká Muzeum umění už v úterý 18. srpna, doprovodí výstavu Fotoblok / Střední Evropa ve fotografických knihách a bude jak jinak o fotografovi, a to o jednom z nejvýznamnějších českých fotografů Františku Drtikolovi. Jeho život románově zpracoval Jan Němec a právě úryvky z jeho knihy Dějiny světla bude na terase Muzea moderního umění číst herec Robert Mikluš pod režijním vedením Tomáše Soldána. Vsup je volný, ale počet míst je omezen na 50! Nutné je tak rezervovat si místenky na pokladnách Muzea moderního umění a Arcidiecézního muzea.


Robert Mikluš
Foto:KO Agency