AKTUALITA | 28. 11. 2018 První setkání studentů z Olomouce, Krakova, Bratislavy a Pécse, zapojených do projektu Art & Contemporary Me, se uskutečnilo v termínu 23.-26. listopadu a hostitelské role se ujalo Muzeum umění Olomouc.

AKTUALITA | 28. 11. 2018

První setkání studentů z Olomouce, Krakova, Bratislavy a Pécse, zapojených do projektu Art & Contemporary Me, se uskutečnilo v termínu 23.- 26. listopadu a hostitelské role se ujalo Muzeum umění Olomouc. Pro studenty byl připraven rozmanitý program, během kterého si vyzkoušeli práci animátora, proměnili se v novináře i reportéry a navrhli plakáty či obálky časopisů.

Setkání bylo zahájeno již v pátek večer, kdy jednotlivé týmy studentů prezentovaly výsledky své samostatné přípravy, jež předcházela olomouckému víkendu. „Každý tým měl za úkol zpracovat společensko-historické téma, které zapadá do časového rozmezí putovní výstavy Rozlomená doba 1908-1928 a zároveň má národní či regionální charakter. K vybraným tématům studenti vytvořili články na Wikipedii,“ uvedla Terezie Čermáková, autorka koncepce edukačního programu. Jednotlivé tvůrčí workshopy, které studenti během víkendu absolvovali, nabízely různé přístupy k práci se získanými informacemi. „Studenti tak měli možnost se na své téma podívat z různých úhlů pohledu a za fakty a strohými informacemi objevovat zásadní motivy a vizuální symboly,“ doplnila Čermáková.

Bohatý program vyvrcholil slavností vernisáží s promítáním animovaných filmů a reportáží. Vernisáže se zúčastnila také poslankyně Evropského parlamentu Michaela Šojdrová. „Jsem ráda, že jsem mohla vidět prezentaci jednotlivých studentských skupin. Byla jsem zvědavá, jak pojmou ten určitý historický úsek a je vidět, že si s tím poradili velmi svérázně, jednak po stránce historické, ale i výtvarné,“ chválila práci studentů Michaela Šojdrová a dodala: „Myslím si, že tento program dokonale splňuje to, co Kreativní Evropa od projektů očekává.“

Mezinárodní program pro středoškoláky se může uskutečnit jen díky tomu, že Muzeum umění Olomouc uspělo s projektem Art & Contemporary Me: Umělecké dílo jako médium utvářející evropskou identitu v dotačním programu Kreativní Evropa – Kultura. Projekt, který zahrnuje výstavu Rozlomená doba 1908–1928, odbornou publikaci, vědecké konference a řadu doprovodných a edukačních programů, se zaměřuje na silnou a jedinečnou zkušenost jednotlivce s uměleckými díly.

„Mezinárodní vzdělávací program vznikl s cílem nastartovat mezikulturní dialog o sdíleném kulturním dědictví v Evropě mezi studenty, odborníky a laickou veřejností jako rovnocennými partnery,“ uvádí koordinátorka projektu Jana Macháčková. „Jádro programu tvoří právě čtyři studentská setkání, která se uskuteční v rozmezí let 2018–2020 v návaznosti na putovní výstavu Rozlomená doba 19081928, kterou pořádá Muzeum umění Olomouc ve spolupráci s Galerií města Bratislavy, Mezinárodním centrem kultury v Krakově a Muzeem Janus Pannonius v Pécsi.“