Podporu zaměstnancům Muzea umění vyslovují herci, politici i zahraniční spolupracovníci

AKTUALITA | 25. 3. 2019 Pierre Vasarely, Miroslav Krobot, Michaela Šojdrová či Dagmar Pecková vyslovili podporu zaměstnancům Muzea umění v boji za projekt SEFO.

Pražská galerie DOX vydala petici na podporu MUO a NG a požaduje odstoupení ministra Staňka www.nekulturniministr.cz

Podporu Muzeu umění Olomouc vyslovili:

Osobnosti české a světové kultury, politici i akademici vyjadřují podporu Muzeu umění a kontinuitě projektu Středoevropského fóra. Napsal nám sochař Ivan Theimer, prezident Vasarelyho nadace a vnuk slavného malíře Pierre Vasarely, prezident polské národní komise pro UNESCO Jacek Purchla, herečka Bára Hrzánová, bývalý premiér Petr Pithart či režiséři Miroslav Krobot, Petr Zelenka a Olga Sommerová.

Sleduji olomoucké muzejnictví a vůbec péči o památky s obdivem už celá desetiletí. Zasloužená pýcha Moravy! Odvolání ředitele Muzea umění Olomouc pokládám za neomalenost, za podraz bývalého primátora! Sociální demokracie si přibila další hřeb do své eventuální rakve. Jak se trefila do množiny varovných signálů, vysílaných z vládní koalice,“ napsal Petr Pithart.

Muzeum umění a architektonický návrh pana Šépky je něco, na co můžeme být hrdí a čím bychom se mohli chlubit a z čeho by měla prospěch nejen Olomouc, tvrdí pak ve svém prohlášení herec a režisér Miroslav Krobot.

Dopis s podporou poslal do Olomouce také Pierre Vasarely, vnuk slavného představitele op-artu a kinetického umění Victora Vasarelyho a prezident Vasarelyho nadace v Aix-en-Provence: „Muzeum a jeho současní zaměstnanci získali podporu mnoha institucí ze zemí Visegradské čtyřky, získalo i označení “Evropské dědictví” (Cultural Heritage Label) a podporu mnoha západních muzeí a nadací. Po mnoho let je toto muzeum za své výstavy, za svůj badatelský program a za vize uskutečňované v programu CEAD (Central European Art Database) pokládáno za jednu z nejvýznamnějších institucí. Vasarelyho nadace je ve styku s Muzeem umění již 11 let, navázali jsme velmi úzkou spolupráci. Jsem přesvědčen, že Muzeum umění Olomouc musí v činnosti pokračovat i se svým architektonickým programem, aby mohlo nadále rozvíjet své aktivity.

Z Francie přišla podpora také od olomouckého rodáka a slavného sochaře Ivana Theimera: „Těším se na to, až zase přijedu do Olomouce a uvidím, že se v sousedství Muzea umění staví dům pro Středoevropské fórum, o kterém vyprávím přátelům v Paříži i v Toskánsku. Vzpomínám si, jak jsme o tom už v devadesátých letech diskutovali jako o myšlence, která mě úžasně nadchla, o které přece psával i jiný moravský Pařížan Milan Kundera, o myšlence obnovy propojenosti kultury ve střední Evropě, kterou se dvacáté století pokusilo rozvrátit a kterou mělo formou dialogu otvírat toto muzeum. A těším se na setkání s přáteli, s těmi, kteří to všechno s takovou inteligencí, rozhledem, obětavostí a neuvěřitelnou pílí v minulých létech vytvořili – s Michalem Soukupem, Ondřejem Zatloukalem, Ginou Renotière a mnoha dalšími.

Za Muzeum umění a jeho zaměstnance se postavil i Karel Srp, autor největší mezinárodní výstavy v historii muzea Rozlomená doba 1908-1928: „Svojí činností se Muzeum umění stalo jednou z nejrespektovanějších evropských institucí, jež má ve své náplni i starost o nejvýznamnější umělecká díla, jež jsou v České republice (např. Tizianův obraz Apollón a Marsyas). Budova nového muzea by měla být zastřešením dlouhodobé koncepce, jejíž obsah je mnoho let předem promýšlený, je výsledkem práce a diskusí mnoha zaměstnanců muzea a externích spolupracovníků. Bylo by na pováženou, kdyby jakkoli došlo k pokusu o destabilizaci této instituce. Muzeum umění Olomouc je klenotem, jenž nemá České republice obdoby.

Odvolanému řediteli Michalu Soukupovi pak napsal dopis také prezident polské národní komise pro UNESCO Jacek Purchla, kde mimo jiné píše: „Nejlepším příkladem Vaší mimořádné činnosti je právě probíhající výstava v Mezinárodním kulturním centru v Krakově Rozlomená doba 1908-1928. Avantgardy ve střední Evropě. Právě díky Vaší osobní iniciativě a Vašemu vedení mohlo být shromážděno vynikající středoevropské umění z let 1908-1928 a poprvé komplexně představeno ve všech zemích Visegrádské čtyřky. Nikdy dříve toto nikdo neudělal, a pravděpodobně se podobný počin ani v dohledné době nezopakuje. Výčet Vašich úspěchů je mnohem delší. Dovolím si tedy zdůraznit alespoň jeden z loňského roku, kdy Muzeum umění Olomouc připravilo vůbec doposud největší výstavu abstraktního polského umění v dějinách. Výše uvedené příklady jasně poukazují na skutečnost, že není žádná další česká instituce zasvěcenější vzájemnému porozumění sousedských zemí skrze umění a kulturu. Vaše prokazatelné nasazení a strategická vize v této misi si zaslouží nejhlubší uznání.“

Historička umění, emeritní profesorka Irina Subotić píše z Bělehradu, že: „Muzeum umění Olomouc, vedené ředitelem Michalem Soukupem, představuje mimořádnou a seriozní kulturní instituci nejen díky bohatosti svých sbírek, ale také díky své aktivní spolupráci na mezinárodní úrovni – momentálně je jejím dokladem zcela zásadní výstavní projekt Rozlomená doba 1908-1928. Velice silně mě zarmoutilo, když jsem se dozvěděla, že namísto ocenění byl ředitel Soukup, obdivovaný mnoha kolegy ve Vaší zemi ale i v zahraničí, perzekvován zcela v rozporu se zásadními principy demokracie a svobody. Podobná je i situace se Středoevropským Forem Olomouc (SEFO) a také situace pana Jiřího Fajta, ředitele Národní Galerie. Je neuvěřitelné, že ve Vaší zemi, která tolik trpěla v době komunismu/socialismu, jsou Vaši intelektuálové, profesionálové a schopné osobnosti opět vystavováni nedůvěře, neopodstatněné kontrole a politickým útokům. Taková situace značně poškozuje obraz české demokracie a jejích evropských hodnot. Moji kolegové i já osobně jsme touto situací velmi zarmouceni a požadujeme spravedlnost a svobodu vyjadřování coby základní elementy demokracie kdekoliv – momentálně tedy v České republice.“  

„Tímto na základě svých zkušeností a návštěv vyjadřuji své přesvědčení, že Muzeum umění Olomouc je mimořádná instituce spravující významné sbírky a provozující kurátorskou činnost vysoké kvality. Vyjadřuji plnou podporu zaměstnancům muzea a věřím, že budou moci pokračovat ve své důležité práci bez jakýchkoliv překážek,“ píše z Kalifornie paní Eva Forgacs, historička umění, členka Poradního výboru EAM. 

Beata Gawrońska-Oramus, historička umění a autorka výstavy Abstrakce.PL, poslala také svou podporu řediteli Soukupovi: „Vážený pane řediteli, s velkým překvapením a smutkem jsem si přečetla zprávu o Vašem propuštění z funkce ředitele MUO. S potěšením jsem s Vámi a Vaším výborným týmem spolupracovala při výstavách Alfreda Lenicy, Abstrakce.PL a připravované výstavě Jana Pamuly. Vždy jsem obdivovala Vaši profesionalitu, zkušenosti, vynikající kompetence a angažovanost vůči celému týmu zaměstnanců MUO. Výrazem obdivu k úspěchům MUO je mimo jiné i současný návrh představit výstavu Abstrakce.PL v uměleckém centru Marka Rothka v Lotyšském Daugavpils. Doufám, že rozhodnutí o Vašem odvolání není konečné. Přeji Vám hodně zdraví a klidu. K pozdravům připojuji svůj respekt a obdiv vůči Vám.“

Je mi strašně smutno z toho, co jsem se dočetla v tiskové zprávě Ministerstva kultury. To, co dělá Muzeum umění Olomouc si zaslouží velký respekt. Měla jsem tu čest s muzeem spolupracovat na konferenci a výstavě Zrod moderního středoveropana a Rozlomená doba. Mají můj obdiv a podporu,“ dodává europoslankyně Michaela Šojdrová.