AKTUALITA | 14. 4. 2015 Po úspěšné premiéře výstavy Tajemné dálky v Muzeu umění Olomouc si mohou souhrnnou prezentaci českého výtvarného symbolismu z let 1880 – 1914 prohlédnout také návštěvníci pražské Národní galerie.

AKTUALITA | 14. 4. 2015

Po úspěšné premiéře výstavy Tajemné dálky v Muzeu umění Olomouc si mohou souhrnnou prezentaci českého výtvarného symbolismu z let 1880 – 1914 prohlédnout také návštěvníci pražské Národní galerie. V místo plné tajemství, mýtů a symbolů se promění od 22. dubna do 27. září klášter sv. Anežky České.

Stejně jako olomoucká premiéra, kterou navštívilo zhruba 14 tisíc lidí, také pražská repríza představuje známá a uznávaná umělecká jména, jako jsou Alfons Mucha, Max Švabinský, František Bílek, Josef Váchal, Bohumil Kubišta či Jan Zrzavý. Vedle nich se ovšem objevují i autoři méně vystavovaní, z pohledu mezinárodního téměř neznámí – Maxmilián Pirner, Beneš Knüpfer, August Brömse, Jaroslav Panuška, Josef Mandl, Tavík František Šimon nebo Alois Boháč.

Exponáty pocházejí nejen z velkých etablovaných galerií tuzemských a v několika případech i zahraničních, ale také z menších muzeí a regionálních institucí. Výstava vznikla ve spolupráci Národní galerie v Praze, Muzea umění Olomouc a nakladatelství Arbor vitae jako součást mezinárodního projektu česko-polské kulturní spolupráce v letech 2014–2015. Expozice v Anežském klášteře navazuje na výstavu v Muzeu umění Olomouc, která byla v komornější verzi představena i v Mezinárodním centru kultury v Krakově. 

Jádro výstavy ovšem tvoří soubor děl ze sbírek Národní galerie v Praze, která se zatím v rámci projektu Tajemné dálky neobjevila. Jedná se často o zásadní práce představené v novém kontextu. „Větší prostor jsme se rozhodli věnovat také symbolistické knize, která hraje nezpochybnitelnou roli ve vývoji moderní české literatury,“ řekla kurátorka výstavy Anna Pravdová. Výstavu doplňuje také stejnojmenná publikace, kterou vydaly Arbor vitae, Muzeum umění Olomouc a Národní galerie v Praze.