AKTUALITA | 26. 1. 2018 Procesy opakování a diferenciace v Jankovičově tvorbě představí ve středu 31. ledna v Muzeu umění Peter Michalovič, filozof a estetik z Filozofické fakulty bratislavské Komenského univerzity a iniciátor Jankovičovy spolupráce se sklářským výtvarníkem Palo Machem.

AKTUALITA | 26. 1. 2018

      
prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc
Filosof a estetik působící na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Připravil jako kurátor řadu výstav Jozefa Jankoviče, současně inicioval Jankovičovu spolupráci se sklářským výtvarníkem Palo Machem.

Středa 31. ledna se v Muzeu umění ponese v duchu děl Jozefa Jankoviče. Do Olomouce totiž přijede z Bratislavy přednášet jeden z největších znalců jeho díla Peter Michalovič, který sám připravil jako kurátor řadu Jankovičových výstav a současně inicioval jeho spolupráci se sklářským výtvarníkem Palo Machem. Během své přednášky vás pak provede hned dvěma výstavami, a to Plynutí času │ Časová shoda v Arcidiecézním muzeu a Jozef Jankovič │Plynutí času v Trojlodí Muzea moderního umění.

Začátek přednášky bude v 16.30 u pokladny Arcidiecézního muzea Olomouc. Následovat bude prohlídka intervence ve stálé výstavě Ke slávě a chvále  s názvem Plynutí času │ Časová shoda. Kromě Petera Michaloviče se účastníci přednášky mohou těšit i na spoluautora vystavených děl sklářského výtvarníka Palo Macha. Následovat bude společný přesun do Muzea moderního umění (cca 17.15 hodin) a přednáška Petera Michaloviče v prostorách výstavy Jozef Jankovič │Plynutí času (Trojlodí) a také dialog s Palo Machem.

Ak chceme pochopiť logiku tvorbu Jozefa Jankoviča, musíme sa koncentrovať na pomenovanie osobitostí, ktoré sú jeho tvorbe imanentné. V prvom rade logiku tvorby najlepšie pochopíme cez procesy opakovania a diferenciácie. Porovnaním kresieb, grafík, obrazov a sôch si môžeme všimnúť, že na začiatku stojí nápad, zachytený kresbou. Tento nápad je rozpracovaný, to znamená rozvinutý a modifikovaný v grafike alebo obraze a nakoniec sa neraz stal základom, „surovinou“ pre tvorby sochy. Každá variácia niečo z predchádzajúcej tvorby opakuje a niečo mení, pričom opakovanie zakladá identitu štýlu a diferencie zase jeho inovácie. V jednom rozhovore sa vyjadril, že vo svojej tvorbe striktne dodržiaval logiku tvorby, pričom pod logikou rozumel to, aby novým dielom nepoprel tie predchádzajúce.

Jankovič si veľmi dal záležať na individuálnom štýle, na potvrdení a cizelovaní sochárskeho alebo maliarskeho rukopisu, jednoducho autorského idiolektu s vlastnou syntaxou a lexikou.

Hoci Jankovič dbal na dodržiavaní logiky tvorby, to však neznamená, že v jeho diele nemôžeme vidieť aj výrazné inovácie. Jednou z posledných inovácií, na ktoré by sme chceli zamerať našu pozornosť, sú sochy, ktoré vznikajú vrstvením a prepletaním plôch, pričom tieto majú základ v poslednej fáze jeho počítačovej tvorby.

Pre Jankovičovu tvorbu je príznačná aj osobitá angažovanosť, akási zvláštna kritika spoločnosti, najmä mocenských síl, ktoré sa človeka pokúšali a pokúšajú podriadiť ideologickým vzorcom. Časť jeho diela preto možno interpretovať ako pokus prostredníctvom umenia ukázať rôzne formy odcudzenia človeka od spoločnosti. Súčasťou Jankovičovej angažovanosti sú zvláštna irónia, grotesknosť a persifláž, ktoré však nikdy neskĺzli do lacnej, prvoplánovej karikatúry.

Peter Michalovič