Tisková zpráva | 26. 10. 2016

Palác Muzea umění v Olomouci

27. 10. 2016 – 12. 2. 2017
Muzeum moderního umění | Galerie

AUTORKA A KURÁTORKA VÝSTAVY | Klára Jeništová
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ | Petr Šmalec, Tomáš Lampar, Klára Jeništová
GRAFICKÝ DESIGN | Vladimír Vaca
INSTALACE | Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář
VIDEOPROJEKCE | Kamil Zajíček
PROPAGACE | Petr Bielesz, Pavel Konečný
PUBLIKACE | Pavel Zatloukal
PODĚKOVÁNÍ | Pavel Zatloukal, Bohdan Bloudek

Budova Muzea umění v olomoucké Denisově ulici si připomíná významné jubileum. Právě před sto lety byl objekt někdejšího soudu a věznice přestavěn do dnešní palácové podoby, čímž se započala nová etapa jeho bohaté historie. Od 27. října do 12. února ji připomíná výstava Palác Muzea umění v Olomouci i stejnojmenná publikace Pavla Zatloukala. Po sto letech dostal palác také novou fasádu a střechu – blížící se původní podobě.

Autorem přestavby dokončené v roce 1916 byl architekt Jaroslav Kovář starší, jehož podoba je zachycena na jednom z maskaronů na průčelí. Hlavní fasádu ztvárnil v duchu dobově rozšířeného nového klasicismu charakteristického symetrií, vysokým pilastrovým řádem a mansardovou střechou. Stavbu navíc obohatil nejen o věžičku, ale také o kubizující náběhy, tedy základní polohy předválečné architektury.

Návrat béžového odstínu 

Pražský architekt Michal Sborwitz fasádě při nynější rekonstrukci vrátil původní barevnost v odstínu pískové barvy. „Při stavebně historickém průzkumu jsme postupně oškrábali jednotlivé vrstvy. Původně se jednalo o probarvenou omítku. Zachovali jsme její strukturu a lazurou napodobili její barevnost,“ vysvětlil Sborwitz. Podle něj tónově odpovídá tomu, co před sto lety navrhl Kovář. 

Fasádu považuje Sborwitz svým výrazem a slohovým zařazením za stylově velmi kvalitní. „Takových fasád moc není – jde o směs klasicismu, kubismu a moderny. Ty hlavice mi připomínají newyorský Central Station,“ podotkl Sborwitz (Kovář totiž strávil ve Spojených státech tři roky tvůrčí práce).

Ještě letos fasádu doslova oživí kinetické dílo Davida Černého. Netradiční instalace objektu, který se posléze stane součástí stálé expozice, bude kolemjdoucí lákat k návštěvě muzea. 

Spolu s novou fasádou dostala budova i novou měděnou střechu. Celkové náklady rekonstrukce činí zaokrouhleně 16,5 milionu korun.

Výstava s projekcí

Výstava Palác Muzea umění v Olomouci provede diváka historií místa, na němž stojí dnešní budovy Muzea moderního umění. První zmínky o něm nacházíme již ve 13. století v souvislosti se vznikem špitálu sv. Ducha u Nové věže – brány, která Olomouc dělila na dvě základní čtvrtě. Další dějinné události až do současnosti představí sedm výstavních panelů.

„Diváci si budou moci prohlédnout architektonické plány, které vznikly v souvislosti z adaptací vězeňských budov před sto lety, i plány následujících etap, během nichž byl v budově zřízen varietní podnik, kino a konečně také Muzeum umění,“ uvedla autorka výstavy Klára Jeništová.

Část expozice bude také věnovaná architektu Jaroslavu Kovářovi staršímu, jenž je autorem současné podoby fasády hlavní muzejní budovy. Výstavu doprovodí promítání historických snímků, které se k tomuto místu podařilo nashromáždit.

Historií místa se podrobně zabývá i stejnojmenná kniha, vycházející z několikaletého bádání historika architektury a emeritního ředitele muzea Pavla Zatloukala.