AKTUALITA: 24 02 2023 V březnu loňského roku vznikl program Otevřený ateliér! jako reakce na příliv ukrajinských uprchlíků. Za tu dobu naši lektoři uspořádali přes 40 workshopů a zavítalo do nich více než 1600 návštěvníků z Česka i Ukrajiny.

AKTUALITA: 24 02 2023

V březnu loňského roku vznikl program Otevřený ateliér jako reakce na příliv ukrajinských uprchlíků do České republiky. Byl to jeden z mnoha kroků Muzea umění, kterými chtělo pomoci lidem především dětem s válkou zasažené země a umožnit jim alespoň na chvíli zapomenout na hrůzy odehrávající se v jejich vlasti.

„Při vymýšlení koncepce výtvarného ateliéru jsme si ale řekli, že bychom chtěli, aby sloužil nejen ukrajinským dětem, ale také těm českým, protože téma války bylo všudy přítomné a dopadalo na všechny,“ říká autorka celého projektu Denisa Tessenyi. 

Otevřený ateliér tak velmi brzy získal velkou popularitu a zájem veřejnosti o něj pokračuje dál, také proto jej MUO zahrnulo i do svého letošního programu.

„Byli jsme moc rádi, že si k nám rodiče s dětmi velmi brzy našli cestu, a hlavně se pravidelně vrací. Muzeum se tak skutečně otevřelo veřejnosti a stalo se místem setkávání ukrajinských i českých dětí. Nabízenými aktivitami zároveň prohlubujeme vztah nejmladší generace k tvořivosti a výtvarnému umění,“ pochvaluje si Denisa Tessenyi. Od března 2022 proběhlo přes čtyřicet tematicky různých Otevřených ateliérů, kterými prošlo více než 1600 návštěvníků.

„Workshopy pro rodiče s dětmi se konají každou středu od 15:00 do 18:00. Vstup do nich je zdarma. Podrobnou nabídku témat a výtvarných technik, kterým se v daném termínu budeme věnovat, pak zájemci vždy najdou na webu Muzea umění Olomouc,“ uzavírá Denisa Tessenyi.