AKTUALITA | 12. 9. 2014 Na kroměřížském zámku jsme otevřeli první dlouhodobou prezentaci arcibiskupské sbírky mincí a medailí. Podívejte se jak.

AKTUALITA | 12. 9. 2014

Na kroměřížském zámku jsme otevřeli první dlouhodobou prezentaci arcibiskupské sbírky mincí a medailí. Stálá expozice ukazuje ražby porýnských kurfiřtů – volitelů římského krále, arcibiskupů z Mohuče, Kolína a Trevíru, tedy nejvýznamnějších představitelů římskoněmecké říše. Ražby těchto vydavatelů v kroměřížské zámecké sbírce patří v českých zemích k nejrozsáhlejším a nejúplnějším a jsou srovnatelné s velkými zahraničními kolekcemi. Podívejte se, jak probíhala vernisáž.